Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ.
Пользовательского поиска
Сделать стартовой

Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Обсуждение законов и СМИ » Законы Литвы по поиску и находке кладов (выдержки - на литовском)


Законы Литвы по поиску и находке кладов (выдержки - на литовском)

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

*************************************************************************************************

LIETUVOS RESPUBLIKOS
CIVILINIS KODEKSAS

KETVIRTOJI KNYGA
DAIKTINĖ TEISĖ
4.57 straipsnis. Bešeimininkis daiktas
1. Bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas.
2. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą.
3. Kilnojamaisiais bešeimininkiais daiktais gali būti gyvūnai, negyvi kilnojamieji daiktai, kurie niekam dar nepriklausė arba kurių savininkas atsisakė, arba kuriuos pametė ar paslėpė (radinys), tarp jų ir lobis.

4.58 straipsnis. Nuosavybės teisės į bešeimininkį daiktą įgijimas
1. Bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.
2. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė.
3. Nuosavybės teisė į bešeimininkį daiktą negali būti įgyjama, jeigu tai draudžia įstatymas arba tokio daikto pasisavinimu pažeidžiama kito asmens teisė pasisavinti daiktą (teisė į lobį, radinį ir pan.).
4. Kilnojamieji daiktai, kurie niekam dar nepriklausė arba kurių savininkas atsisakė tiesiai tai išsakydamas arba juos išmesdamas, tampa tuos daiktus pradėjusio valdyti asmens nuosavybe.

4.65 straipsnis. Lobis
1. Lobis – tai žemėje užkasti ar kitaip paslėpti pinigai arba vertingi daiktai, kurių savininkas negali būti nustatytas dažniausiai dėl to, kad praėjo daug laiko nuo jų užkasimo.
2. Nuosavoje žemėje ar kitame nuosavybės teise radusiam asmeniui priklausančiame daikte rastas lobis tampa jį radusio asmens nuosavybe.
3. Svetimoje žemėje ar kitame svetimame daikte ieškoti lobio draudžiama. Pažeidęs šią nuostatą asmuo negauna jokios rasto lobio dalies, ir visas rastas lobis tenka žemės ar kito daikto, kuriame buvo rastas lobis, savininkui.
4. Asmuo, kuris rado lobį svetimoje žemėje ar kitame svetimame daikte atsitiktinai arba turėdamas savininko leidimą ieškoti lobio, gauna vieną ketvirtadalį lobio, o kiti trys ketvirtadaliai tenka žemės ar kito daikto, kuriame buvo rastas lobis, savininkui, jeigu jie nesusitarė kitaip. Susitarimas turi būti rašytinis.
5. Jeigu vertybių kasimas arba ieškojimas priklausė tarnybinėms lobį radusio asmens pareigoms, šis asmuo neįgyja nuosavybės teisės į rastą lobį ar jo dalį.
6. Jeigu istorinę, kultūrinę ar archeologinę vertę turintis lobis yra paimamas pagal įstatymą visuomenės poreikiams, asmenims, turintiems teisę pagal šį straipsnį įgyti nuosavybėn lobį ar jo dalį sudarančius daiktus, turi būti teisingai atlyginama.

4.66 straipsnis. Netinkamas kultūros vertybių laikymas
1. Jeigu asmuo netinkamai laiko jam nuosavybės teise priklausančius daiktus, turinčius visuomenei didelę istorinę, meninę ar kitokią vertę, tai valstybės institucija, į kurios uždavinius įeina tokios rūšies daiktų apsauga, įspėja savininką, kad jis nustotų netinkamai laikyti daiktus. Jeigu savininkas šio reikalavimo neįvykdo, tai pagal atitinkamos institucijos ieškinį teismas gali šiuos daiktus iš savininko paimti. Paimti daiktai pereina valstybės nuosavybėn. Asmeniui atlyginama paimtų daiktų vertė, kurios dydis nustatomas buvusio savininko susitarimu su atitinkama institucija, o esant ginčui jį nustato teismas.
2. Kai yra neatidėliotinas reikalas, ieškinys dėl nurodytų daiktų paėmimo gali būti pareiškiamas be išankstinio įspėjimo.

4.67 straipsnis. Daikto paėmimas
Valstybei paimti daiktą iš savininko visuomenės poreikiams teisingai atlyginant, taip pat valstybei neatlygintinai paimti daiktą, kaip sankciją už teisės pažeidimą, leidžiama tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.

*************************************************************************************************

Lobio apskaitą smulkiau reglamentuoja:

"BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLĖS"
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condi … ion2=lobis

(nurodė jagdtiger temoje Pagrindinis puslapis -> Įstatymai - Kas yra pripažįstama lobiu?
http://www.kablys.com/phpbb/viewtopic.php?t=8 )

*************************************************************************************************

DĖL ATLYGINIMO UŽ VISUOMENĖS POREIKIAMS PAIMTUS LOBIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condi … ion2=lobis

(nurodė Svečias temoje Pagrindinis puslapis -> Įstatymai - Kas yra pripažįstama lobiu?
http://www.kablys.com/phpbb/viewtopic.php?t=8 )

*************************************************************************************************

0

2

Kultūros paveldo išsaugojimą reguliuojantys teisės aktai
            (Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos puslapis)

http://www.heritage.lt/teises_aktai.htm       (teisės aktai)
http://www.heritage.lt/teises_aktu_pr.htm   (teisės aktų projektai)

0

3

ar yra istatymas,kuris draudzia kasinejimus miskuose?sakykim del misko paklotes gadinimo ir t.t.

0

4

Jei miškas ne tavo nuosavas arba išsinuomotas, o valdiškas arba privatus, tai iš principo savininkas arba eigulys gali neleisti kasinėti.
    Gamtosauginiu požiūriu irgi egzistuoja normatyviniai Aplinkos ministerijos aktai, kurie reguliuoja ūkinę veiklą miškuose ir pateikia gamtosauginius reikalavimus. Taigi, sakykime, dėl miško paklotės gadinimo irgi gali gamtosaugininkai prisikabinti (jei panorės - ir tokiu atveju geriau nesiginčyti). Aišku, viskas priklauso nuo to, koks yra miško statusas - pvz., rezervate netgi vaikščioti pašaliniams yra griežtai draudžiama.

0

5

Tas tai tiesa, taciau rasytiniu istatymu regeti neteko. Apie siukslinima ir ugniakurus yra. O kad gincytis nereikia, tas tiesa. Svarbu po saves duobiu nepalikti.

0

6

swat1 написал(а):

tas tai tiesa.taciau rasytiniu istatymu regeti neteko.apie siukslinima ir ugniakurus yra.o kad gincytis nereikia,tas tiesa.svarbu po saves duobiu nepalikti.

Įstatymuose apie tai gal ir nėra aiškiai pasakyta, tačiau normatyviniuose įvairių ministerijų ir kitų žinybų dokumentuose tikrai yra įvairių draudimų, susijusių su kasinėjimais miške.

  O visos valdiškos tarnybos būtent tais dokumentais ir vadovaujasi visų pirma, nors daugelio tų dokumentų net nėra paskelbta internete, o tik kokiame nors ministerijos leidinyje. Tačiau ir teismai jais vadovaujasi, nes tai oficialūs teisės aktai. Žinau tai, nes teko pačiam susidurti su panašiais dalykais teismuose.

0

7

uzjauciu

0

8

Уважаемый Кестас, литовским пока еще не владею,
но в Литве часто бываю. Полагаю, что на территории
памятников и курганов копать нельзя простому смертному.
Но можно ли копать вообще и что делать с находками?
Например, можно ли поехать на пикник с друзьями в район
Тракай или Кернави и покапать чуть-чуть ... за границей
этих охраняемых территорий.
Премного благодарен буду переводу на русский
статей законов ЛР по рассматриваемым вопросам.

0


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Обсуждение законов и СМИ » Законы Литвы по поиску и находке кладов (выдержки - на литовском)