Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ.
Пользовательского поиска
Сделать стартовой

Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Литовская геральдика - обзор - От древности до наших дней


Литовская геральдика - обзор - От древности до наших дней

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

*************************************************************************

Геральдика (Литовская)   
От древности до наших дней

                                                             Литература

1. Rimša Edmundas. Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus aureus, 2004, 184 p.; 2-oji papildyta laida, Vilnius: Versus aureus, 2004, 192 p.

                                               http://www.skaityta.lt/img/Heraldika.jpg

2. Rimša Edmundas. Lietuvos heraldika II d. - Leidėjas: Baltos lankos, 2004, 237 p.

    Ši knyga supažindina su Lietuvos miestų herbais, jų istorija. Čia skelbiami tikslūs herbų aprašymai, suvienodinama viešai naudojamų herbų išvaizda. Knyga “Lietuvos heraldika” II d. pratęsia prieš keletą metų pradėtą projektą - visų Lietuvos miestų herbų kanoninių variantų publikavimą.

                                              http://www.patogupirkti.lt/BooksPictures/9955-584-69-6.gif

***********************************************************************************

                                                         Lietuvos heraldika
              (šaltinis - http://www.viduramziai.lt/Default.aspx?tabid=6492 - žiūr. piešinius)

***********************************************************************************

Малый гербовник Адама Кромера (общее меню)
http://www.republika.pl/akromer/polska.html

Проба систематизировать гербы
http://www.republika.pl/akromer/systematyka2.html

***********************************************************************************

                    Heraldika - lot. heroldus - herbų sudarymas, aiškinimas, tyrimas.

    Herbas (vokiškai "Erbe" - palikimas) - valstybės, miesto, luomo, giminės skiriamasis ženklas, vaizduojamas vėliavose, monetose, antspauduose ir kt. Tai tarptautinė simbolių kalba, tautos kultūros dalis, reprezentuojanti valstybę, miestą, asmenį.

    Pagrindinės herbo dalys, skydas ir šalmas, yra nekeičiami. Skydas - visų herbų pagrindas, jo forma keitėsi pagal laiką. Šalmas turėjo tokią pat reikšmę kaip ir skydas, tai antroji pagrindinė herbo dalis. Herbą gali puošti įvairios figūros: heroldinės, kurias sukūrė herbų kūrėjai ir neheroldinės.

    Lietuvos herbuose daugiausia paplitusios neheroldinės figūros: paukščiai, žvėrys, augalai arba karių reikmenys. Lietuviški herbai skiriasi nuo kitų tautų herbų, jie daugiau dvasinio, nei kariško pobūdžio. Visos kitos herbų dalys priklauso prie antrinės heraldikos dalykų ir jas galima keisti.

                                     Iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės herbų parodos, 2002-02-16

                                        http://www.viduramziai.lt/Portals/201/straip-heraldika01.jpg

                                           http://www.viduramziai.lt/Portals/201/straip-heraldika02.jpg
 
                                            http://www.viduramziai.lt/Portals/201/straip-heraldika03.jpg

                                                              Lietuvos heraldika
                                              Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinių

                                             http://www.lnm.lt/images/stories/heraldika.jpg

    Spalvinė gama irgi turi savo reikalavimus: būdingos klasikinės spalvos ir dviejų rūšių metalas, auksas ir sidabras. Didelę reikšmę herbuose vaidina spalvos:

aukso arba geltona spalva reiškia kilmingumą, dorumą, protingumą,
sidabras ir balta spalva - džiaugsmą, skaistumą ir nekaltybę, teisingumą,
raudona - drąsą ir meilę,
mėlyna - ištikimybę, sąžiningumą,
juoda - liūdesį ir išmintį, išsilavinimą,
žalia - laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį.

    Herbai pradėjo rastis Lietuvoje 13-14 amžiuje. Apsišarvavę nuo galvos iki kojų riteriai buvo priversti turėti savo skiriamuosius ženklus kovose su priešais. Herbus naudodavo kilmingojo luomo atstovai, juos dėdami ant skydo, šalmo, riterio apsiausto (iš čia ir angliškas herbo pavadinimas - coat of arms), vėliavos. Naudotus skiriamuosius ženklus iki 14 amžiaus negalima pavadinti herbais, nes jie neatitiko heraldikos reikalavimų: skydo, spalvos, nebuvo dar paveldimi. Tai buvo ženklai, iškilę iš simbolių. Jau 5 tūkstantmetyje iki Kristaus gimimo miestai turėjo savo ženklus.

                                              Seniausi lietuviški herbai

    Pirmieji herbai buvo linijiniai (tokie yra karaliaus Mindaugo anspaudo atvirkščia M su kryžiumi viršuje ( http://www.bajorusajunga.lt/LBKSherbas.html ), Vytauto Didžiojo pentino ženklas ant lietuviškų pinigėlių bei gediminaičių stulpai. Vėliau juose skiriamieji ženklai pradėti spalvinti ir rėminti į herbo skydą. Tai buvo dažniausiai herbai su strėlės motyvu.

                      http://www.lnm.lt/images/stories/virtualios_parodos/lietuvos_heraldika/3.jpg

                 Герб  "Колюмны" ("Gedimino stulpai") на литовских денариях
  (эти монеты предположительно относятся к правлению Казимира Ягеллончика (1440-1492))                                 

                http://keep4u.ru/imgs/b/0606/2817323c486a73813f.jpg

                                           
                http://keep4u.ru/imgs/b/0606/7e2962735c00d00d54.jpg

Фотографии представил AK-47

          http://www.lnm.lt/images/stories/numizmatikos_rinkinys/ldk_mini.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Lenkiški herbai Lietuvoje

    Kita herbų grupė buvo lenkų herbai, kuriuos ir turi dabar išlikę bajorų palikuonys. Šie herbai turi pavadinimus. Lenkų kilmingieji stodavo į karą po viena vėliava. Vienos srities bajorai į savo herbus dėdavo tos srities vėliavos ženklą. Taip atsirado daug giminių, turinčių vieną herbą. Amžių ir istorijos bėgyje herbai keitėsi, Lietuvos bajorai, priimdami lenkų herbus, juos papildydavo savo figūromis, pakeisdavo pavadinimus.

    Didžiausią postūmį lietuviškos heraldikos europeizavimui ir tolesniam vystymuisi suteikė 1413 metų Horodlės unija kai 47 lenkų riterių giminės suteikė savo herbus 47 lietuvių riteriams (tik katalikams) bei jų šeimų nariams, tuo pačiu pripažindamos juos lygiaverčiais.

***********************************************************************************

                                         Польско-литовская геральдика

Источник http://sovet.geraldika.ru/article/14975

    Социально-политические аспекты распространения польско-литовской геральдики в России
[ 18.04.2006 ] // Ф.В. Родин

Выдержки из статьи:

    "В Польше был отличный от других стран Западной Европы принцип усвоения гербов, основанный на сложившейся там социально-политической модели дворянского строя. В остальных странах герб закреплялся за одним родом и передавался по наследству в старшей ветви семьи; для младших ветвей были предусмотрены различные понижающие вариации. В Польше же герб крупного феодала-магната закреплялся не только за его семьей, но и за его вассалами.
    При завоевании Польшей каких-либо земель, феодал, внедрившийся на эти территории, при этом сообщал свои геральдические эмблемы и новым подданным. В лексиконе шляхтичей того времени вошло понятие «гербовое родство», когда семьи, не состоявшие в генетическом родстве, объединялись под одним гербом. Списки приписанных к одному гербу доходили до нескольких сот фамилий.
    В практику вошло указывать вместе со своей фамилией или прозвищем и название герба, что объясняет наличие в Польше и Литве большого количества двойных фамилий.

    Собственное имя у герба - тоже характерное отличие польско-литовской геральдики. Название гербы получали: - по фамилии магната, владевшего гербом; - по фамилии или прозвищу первого лица, употребившего герб; - по легендарному герою, якобы пользовавшемся этим гербом; - по фигурам или их композициям в гербе.

    Если по какой-то причине в композицию герба вносились изменения, то герб менял название или образовывал модификацию (вторую, третью и т.д.) прежнего герба. Были и обратные случаи, когда один и тот же герб в разные периоды носил разные названия. О количественном составе видов и названий польско-литовских гербов есть разные данные.

    А.Б. Лакиер описал и иллюстрировал 200 польско-литовских эмблем, В.К. Лукомский и В.Л. Модзалевский - 134. В «Польском гербовнике» К. Несецкого приводится список из 505 названий видов польских гербов, внесенных в «Гербовник Царства Польского» (ПГ).
    В 1892 г. издан в двух томах сборник Высочайше утвержденных дипломов гербов польского дворянства, не вошедших в ПГ, где представлены еще 196 гербов."

   
   "Традиция изображать родовые эмблемы в виде герба (композиции символов и эмблем, составленной по определенным правилам и традициям), зародившаяся в Западной Европе в ХI-ХII вв. в эпоху крестовых походов и рыцарских турниров, пришла в Россию в кон. XVI-нач. XVII вв. именно из Польши. Само слово «герб» - от польского «herb», заимствованного из немецкого «erve», означает «наследство» и вошло в употребление во время правления царя Алексея Михайловича.

   Бурные события российско-польских отношений ХV-ХVI вв., часто переходившие в вооруженные конфликты, сопровождались взаимной миграцией населения, в том числе и представителей служилого слоя (дворян и шляхты).

   Шляхтичи, перешедшие на службу к русскому царю, пополняли ряды служилых людей «литовского списка».

   Учитывая опыт «Смутного времени», центральное правительство этих людей держало подальше от столицы, поэтому львиная доля шляхтичей пополнила гарнизоны городов и острогов Сибири.
   Во второй половине XVII века «литвинов» (т.е. бывших подданых Речи Посполитой - поляков, литовцев, украинцев, белорусов) и «немчинов» (немцев, шведов, шотландцев и др.) в Западной Сибири насчитывалось 5-6 тысяч человек.

   Геральдический аспект в аналитической генеалогии становится наиболее острым после отмены в 1682 г. местничества, когда от шляхтичей стали требовать доказательств благородства их происхождения для внесения в «Бархатную книгу». Основанием для признания дворянства за польскими служилыми людьми была приписка к тому или иному гербу, подтверждавшая их шляхетское (рыцарское) достоинство.

      До самого конца XVIII века русское дворянство, особенно выслужившееся согласно «Табели о рангах», широко и бесконтрольно использовало польские геральдические эмблемы. Довольно импровизированно ими пользовались и те, кто был потомком польско-литовской шляхты, и те, кто просто узурпировал это право, пользуясь сходством фамилий или какими-то другими соображениями.

    В.К. Лукомский привел 117 польско-литовских гербов, усвоенных русскими, белорусскими и украинскими родами.

    Манифест Павла I от 1798 г. об издании «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи» (ОГ) должен был дать толчок к законодательному упорядочению дворянской герботворческой деятельности и правопользованию геральдическими эмблемами, в том числе и польскими, теми или иными родами и лицами.

    После вхождения большей части Польши в 1815 г. в состав Российской империи там были сохранены местные геральдические институты и даже были изданы два сборника ПГ.
    Многие потомки польской шляхты, бывшие не одно поколение на русской службе и даже внесенные в «Бархатную книгу», внесли в ОГ те гербы, к которым были приписаны их предки в Речи Посполитой. Поэтому в ОГ можно увидеть у разных семей, не связанных родством, один и тот же герб."

      Источники:

1. Дворянские роды, имеющие гербы, внесенные в Общий и Польский Гербовники и в матрикулы рыцарских родов Курляндии, Лифляндии, Эстляндии и Финляндии // Дворянский Адрес-календарь на 1898 г. СПб., 1898. Т.2. С.416-559.
2. Перечень польских гербов, помещенных в «Польский гербовник» Несецкого // Там же. С.ХХIV-ХХVII.
3. Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1994.
4. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник. Киев, 1993 (репринт - СПб., 1914).

    Литература:

1. Геральдика. Материалы и исследования Государственного Эрмитажа. Л., 1987.
2. Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
3. Каменцева Е.И., Наумов О.Н. В.К. Лукомский - жизнь и деятельность // Библиографический указатель. М., 1994.
4. Мосунова Т.П. Под покровительством Св. Анны. Екатеринбург, 1996.
5. Пикосинский Ф.О. О родословном происхождении польского дворянства. Краков, 1888.
6. Lojko J. Sredniowieczne herby polskie. Poznan, 1985.

* * *

    На рисунке ( см. http://sovet.geraldika.ru/article/14975 ):

                                 http://sovet.geraldika.ru/images/stoz.jpg

    Герб российских дворян Костырко-Стоцких - измененный польский герб Равич (Rawicz); он отличается от исходного тем, что дева здесь – обнажена, а золото щита заменено на червлень. Костырко-Стоцкие приняли этот герб в знак происхождения от польских шляхтичей Стоцких герба Равич.

Рисунок Михаила Медведева (фрагмент).

***********************************************************************************
    Plačiau žiūr. - Lietuvos heraldika (Lietuvos nacionalinis muziejus):

http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=142 http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=144
http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=145
http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=146
http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=147
http://www.lnm.lt/index.php?option=com_ … Itemid=148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       
                                              Герб Литвы - Погоня (Vytis)
                    (см.  http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_vi … _org=0.htm )

Источник:  http://coinslt.hut1.ru/other/gerb.shtml

                           Герб  "Погоня" ("Ездец") на литовских денариях
(эти монеты предположительно относятся к правлению Казимира Ягеллончика (1440-1492))

 
             http://keep4u.ru/imgs/b/0606/2e2740246d6a39a564.jpg                                 

             http://keep4u.ru/imgs/b/0606/0c91d777e9ce4afe1a.jpg
                                           

Фотографии представил AK-47

                              http://i6.tinypic.com/14kjths.jpg

Фотографию представил ПЁТР

                          http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/U0078151.jpg                 

    Выбор герба в истории становления того или иного государства имел большое значение. Наряду с троном, короной, скипетром, державой и гимном герб принадлежал к важнейшим атрибутам престола. Таковым он являлся и для возникшего в середине тринадцатого века Великого княжества Литовского.

    В изображении гербов часто встречались звери и птицы. Можно вспомнить на гербе Афин мудрую сову, на гербе Рима - орла, раскинувшего крылья над миром, на гербе Франции - галльского петуха, предупреждающего об опасности. Российский двуглавый орел перелетел на герб Москвы из покоренного турками Константинополя в знак подтверждения имперских притязаний московских царей. В мусульманских странах, где религия запрещала воспроизводить живые существа, в гербе использовались узоры. Например, на гербе Самарканда были изображены три кольца - герб Тимура Тамерлана.
Гербом Великого княжества Литовского был избран конный воин с обнаженным мечом. Однако прежде чем сказать о символике этого герба, обратимся к историческим фактам.

    Смерть Великого литовского князя Войшелка от руки волынского князя Льва в самые первые годы становления Великого княжества Литовского не остановила его укрепления. Объединенные под властью Новогородка (Новогрудка) белорусско-литовские земли стали ядром нового государства, что было неприятным сюрпризом для правителей тевтонского ордена и татарской орды. В 1258, 1274 и 1277 годах Новогородок подвергался нападениям татарских орд под предводительством ханов Бурундая, Менгутимера и Ногая. В это же время крестоносцы обрушились на Аукштайтию и Нальщаны. Однако уничтожить новое государство не смогли ни те, ни другие.

    Как свидетельствует "Хроника Литовская и Жмойтская", после убийства Войшелка Великим князем литовским стал Свиндорог Утенесович, которому было 88 лет. Он вскоре умер, оставив княжество сыну Гермонту. Гермонт, мстя за смерть Войшелка, вторгся на Волынь и разграбил Луцк и Владимир (Волынский). Умирая, Гермонт завещал Литовское княжество старшему сыну Алигимину, Жмойтское - Трабусу. Алигимин княжил неполных три года, и после его смерти Литовское княжество досталось Рамунту, у которого было пять сыновей: Наримонт, Довмонт, Голша, Гедрус и Тройден. В последующем между ними завязалась жестокая борьба за титул Великого князя литовского.

    По традиции, стол Великого князя доставался тому, кто владел Литовским княжеством. Но когда умер Рамунт, Великим князем был избран его брат Трабус, князь жмойтский. Вероятно, сыновья Рамунта были еще малы, чтобы занимать столь высокий пост.

    После смерти Трабуса по праву старшинства великокняжеский престол достался Наримонту. Как говорится в летописи, он перенес столицу Великого княжества Литовского из Новогородка в Кернаву. И далее: "Той Наримонт мел герб, або клейнот, рицерства своего таковый: в гербе муж збройный, на коню белом, в полю червоном, мечь голый, яко бы кого гонячи держал над головою, и есть оттоля названый "погоня"".

    Именно этот всадник и стал государственным гербом Великого княжества Литовского на долгие времена. К слову, на гербе Москвы, известном с четырнадцатого века, тоже был изображен всадник, "ездец". В восемнадцатом веке этот "ездец" уже называется Святым Георгием. Случайно ли такое совпадение? Мне кажется, в истории все "случайности" закономерны. В четырнадцатом-шестнадцатом веках Москва и Литва вели острую борьбу за владение всеми русскими землями, входившими в Киевскую Русь, и это нашло отражение в выборе герба. Всадник, устремленный с обнаженным мечом на врага, символизировал настроения тогдашних правителей Москвы и Литвы. Вперед, на врага!

    После разделов Речи Посполитой в ХVIII в. Великое княжество Литовское перестало существовать, но история с гербом "погоня" неожиданно нашла продолжение в веке двадцатом. Во-первых, "погоня" стала гербом независимой Литвы, а во-вторых, "муж збройный, на коню белом, в полю червоном" дважды избирался гербом Белоруссии: после свержения российской монархии, когда была провозглашена Белорусская народная рада (БНР), и во время Великой Отечественной войны, когда было образовано белорусское правительство под протекторатом фашистской Германии. Но в обоих случаях белорусская "погоня" в официальном статусе просуществовала недолго.

    Имеются ли основания для того, чтобы герб "погоня" был утвержден в качестве государственного герба независимой Республики Беларусь, как того добивается белорусская оппозиция? Вопрос этот во многом субъективный. Да, белорусы и литовцы несколько веков жили вместе в одном государстве - Великом княжестве Литовском. Но кроме них в этом государстве были украинцы, русские, татары, евреи, поляки и другие народы, причем численно преобладали украинцы. Титульной же нацией, несмотря на ее малочисленность, оставались литовцы.

    Белорусский историк М.Ермолович считает, что летописная Литва находилась в верховьях Немана, то есть на территории современной Беларуси. По его мнению, корень Великого княжества Литовского был белорусским, и только много позже это название - Литва - перешло на Жемайтию и Аукштайтию. Возможно, древняя Литва действительно находилась в Беларуси, но это не означает, что она была заселена этническими славянами. Согласно лингвистическим исследованиям, более двух тысяч лет назад существовало балто-славянское языковое единство, и Литва могла остаться балтским анклавом в славянской среде. Но главное даже не это. Правителями в Великом княжестве Литовском всегда были этнические литовцы - жемайты и аукштайты. "Хроника Литовская и Жмойтская", "Хроника Быховца", летописи Баркулабовская, Аверки и Панцырного и другие были написаны в шестнадцатом веке на старобелорусском языке, и писали их, скорее всего, белорусы по происхождению. Но ни в одной из них не говорилось о доминирующем положении белорусской элиты в государстве. Наоборот, везде подчеркивалось, что при выборах Великого князя, когда прерывалась династическая линия, на престол избирался литовец.

    "Погоня" всегда была и остается литовским гербом. В нынешней ситуации парада суверенитетов забывать об этом нельзя.

***********************************************************************************

               Šaltinis http://www.patogupirkti.lt/BooksExtract … 4188-2.htm

                                           LIETUVOS VALSTYBĖS SIMBOLIAI
 
     Valstybės simboliai – valstybės herbas, vėliava ir himnas – yra valstybės suvereniteto išraiška. Jie vartojami kaip oficialūs valstybės ženklai tiek valstybės viduje, tiek ir tarptautiniuose santykiuose. Lietuvos valstybės simboliai turi šimtametes tradicijas. Jie radosi kaip Lietuvos valstybės pirmųjų valdovų oficiali simbolika ir atspindi permainingą Lietuvos valstybingumo istoriją. Būta istorijos tarpsnių, kai, Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Sovietmečiu už nepriklausomos Lietuvos valstybės simbolių manifestavimą buvo baudžiama, jų skelbėjai persekiojami ir represuojami.
 
                                                Lietuvos herbas – Vytis
                 (žiūr.  http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_vi … _org=0.htm )

                                              http://kladoiskatel.5bb.ru/img/avatars/kladoiskatel/69.gif

                                          Dabartinis Lietuvos didysis herbas

                                        http://images.geraldika.ru/106/lithuania_coa_n155.gif

     Lietuvos herbas – Vytis, raudoname lauke sidabrinis šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu, – yra vienas seniausių valstybės herbų Europoje. Jo simbolika buvo perimta ne iš dinastinių herbų, kaip daugelio Europos kraštų, bet kilusi iš kunigaikščių portretinių antspaudų. Vakarų Europoje nuo XII a. pradžios raito valdovo atvaizdas buvo mėgstamiausias antspaudo simbolis. Pirmasis jojantį raitelį antspaude XIV a. antrojoje pusėje galėjo panaudoti didysis kunigaikštis Algirdas, tačiau toks antspaudas neišliko. Vėliau panašius antspaudus, kuriuose pavaizduotas raitelis, turėjo Algirdo sūnūs: Jogaila, Aleksandras Vygantas, Kaributas, Lengvenis, Skirgaila. Ankstyvojoje Lietuvos heraldikoje dažniausiai būdavo vaizduojamas raitelis, pasirengęs pirmam šuoliui – gynybai ir todėl nukreiptas į dešinę. Raitelio figūra valstybės herbu tapo XV a. Jis atspindėjo bemaž du šimtus metų besitęsiančias kovas su Vokiečių ordinu dėl valstybingumo išsaugojimo (Valstybės istorija), kai kario su žirgu simbolis buvo kasdienio gyvenimo atributas. Tuo metu nusistovėjo ir šio valstybės herbo spalvos – tai raudoname lauke jojantis sidabrinis šarvuotas raitelis su iškeltu kalaviju, ant kairiojo peties laikantis mėlyną skydą su dvigubu auksiniu kryžiumi. Žirgo kamanos, diržai ir gūnia – mėlyni. 1551 lenkų kronikininkas Martynas Bielskis Lietuvos herbą pavadino Pogonia. Ilgainiui kito šio simbolio prasmė ir išvaizda. Senasis krašto gynėjas virto priešą vejančiu, persekiojančiu raiteliu, nukreiptu į kairę. XVIII a. pab.–XIX a. literatūroje lietuvių kalba herbas vadintas Vaikymu. Tai buvo lenkiško žodžio Pogonia atitikmuo. Dabar visiems gerai žinomą Vyčio terminą XIX a. viduryje pavartojo Simonas Daukantas. 1795 Lietuvai netekus valstybingumo buvo panaikintas ir jos herbas. 1918 02 16 Lietuvai paskelbus valstybės atkūrimo aktą (Lietuvos Ne priklausomybė), modernios valstybės herbu vėl tapo istorinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raitelis. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais įvairius herbo variantus sukūrė dailininkai Tadas Daugirdas, Antanas Žmuidzinavičius, Adomas Varnas, Adomas Galdikas, Juozas Zikaras ir kiti. Labiausiai paplito gana romantiška Žmuidzinavičiaus herbo versija. 1929 sudaryta speciali komisija valstybės herbui nustatyti nieko aiškaus nenuveikė ir oficialiai naujasis herbas nebuvo patvirtintas, nors ir neretai naudojamas. 1940 prasidėjusi sovietinė okupacija penkiems dešimtmečiams sustabdė valstybės heraldikos raidą. 1990 03 11 paskelbusi Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą (Atgimimas) Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) įstatymu įteisino valstybės herbą – Vytį.

    1991 09 04 Lietuvos Aukščiausioji Taryba patvirtino dailininko Arvydo Každailio sukurtą ir Heraldikos komisijos aprobuotą Lietuvos valstybės herbą. Jame buvo atgaivintos istorinės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumą menančios herbo spalvos (raudona, mėlyna) ir metalai (sidabras, auksas). Vytis, kaip valstybės herbas, 1992 10 25 buvo įrašytas referendumu patvirtintoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

***********************************************************************************

Šaltinis - http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_vi … _org=0.htm
(žiūr. herbo piešinius - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Vytis, išaustas Vavelio pilies gobelene, Krokuvoje; Dailininko K.Balčikonio gobelenas „Vytis kryžiaus fone" Seimo plenarinių posėdžių salėje, Gintaro Mačiulio nuotrauka; Nuo 1991 m. galiojantis valstybės herbas):
                                             
     Lietuvos valstybės istorinis herbas – Vytis – įteisintas oficialiu valstybės herbu ir ženklu Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo 1990 m. kovo 11 d. priimtu įstatymu „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo”. 1992 m. priimtos Konstitucijos 15 straipsnio antroji dalis nustato, kad „valstybės herbas yra baltas Vytis raudoname lauke”.

    1990 m. buvo patvirtintas pirmasis po karo Lietuvos valstybės herbo variantas, kurio pagrindu tapo skultoriaus Juozo Zikaro 1925 m. Lietuvos monetoms sukurtas skulptūrinis Vyčio atvaizdas. Spalvinis šio herbo etalonas buvo patvirtintas 1990 m. gegužės 17 d. Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Prezidiumo. Šį pirmąjį dabartinės Respublikos herbą galima laikyti pereinamojo laikotarpio simboliu, pabrėžusiu, kad Lietuvos valstybė yra prieškarinių tradicijų tęsėja. Būtent toks Vytis kryžiaus fone yra išaustas dailininko Kęstučio Balčikonio gobelene, dabar puošiančiame parlamento plenarinių posėdžių salę. Pirmąjį dabartinės Respublikos herbo variantą galima pamatyti ir Seimo rūmų Konstitucijos salėje, virš pagrindinio įėjimo į parlamento rūmus iš Didžiojo kiemelio.

    1991 m. rugsėjo 4 d. Aukščiausioji Taryba–Atkuriamasis Seimas patvirtino patikslintą, dabartinį valstybės herbo variantą. Nuo ankstesniojo herbo varianto jis skiriasi tuo, kad jame atgaivintos istorinės Vyčio spalvos (raudona, mėlyna) ir metalai (sidabras, auksas), atsiradę dar Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto laikais. Naujajame herbe siekta įprasminti ir pirminę herbo idėją, t.y. pavaizduoti raitelį, pasiruošusį kalaviju apginti savo valstybę. Istorinių spalvų ir senosios herbo idėjos atgaivinimas reiškė, kad Lietuva yra ne tik prieškarinių, bet ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo tradicijų paveldėtoja ir tęsėja. Jau Husyno metraštyje rašoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Vytenis (1293-1316) sugalvojo sau herbą ir visai kunigaikštystei, kuris buvo šarvuotas raitelis ant žirgo su kardu – „Vytį". Jonas Trinkūnas mano, kad baltų mitologijos požiūriu Vytis vaizduoja lietuvių karių Dievą Perkūną, nes mitologijoje šis dievas raiteliu buvo įsivaizduojamas labai seniai. Be to, neužmirština, kad archeologiniai radiniai liudija, jog Lietuvos gyventojai jau X-XI a. turėjo raitelio amuletų – seitų. Tačiau vis dėlto, Lietuvos heraldikos komisijos nuomone, būtų galima pilniau pasinaudoti Lietuvos istoriniais heraldiniais ženklais: siūloma įteisinti Didįjį valstybės herbą.

    Dabartinio Lietuvos herbo aprašymas: raudoname lauke sidabrinis šarvuotas raitelis, laikantis virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją su auksine rankena. Raiteliui prie kairiojo peties mėlynas skydas su dvigubu kryžiumi. Žirgo kamanos, odiniai diržai, balnas ir trumpa gūnia mėlyni, pasagos, žąslai, pentinas, balno kilpa bei odinių diržų metaliniai sutvirtinimai (pagražinimai) auksiniai.

   Neužmirština, kad be Lietuvos valstybės herbo Vyčio, nuo XIV a. pabaigos iki mūsų dienų viešajame gyvenime plačiai naudojami du kiti istoriniai simboliai: dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai. Juos dar 1988 m. lapkričio mėn. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos vienuoliktojo šaukimo dešimtoji sesija viešai pripažino tautiniais simboliais.

Šaltiniai:

Rimša E. „Lietuvos valstybės herbas” in Lietuvos heraldika. – Vilnius: Baltos lankos, 1998. – T. I. – Sudarė Edmundas Rimša. – P. 9, 15-16.
Trinkūnas J. „Vytis" in Trinkūnas J. Baltų tikėjimas: lietuvių pasaulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai. – Vilnius: Diemedis, 2000. – P. 110.
Dawne dokumenty państwowości polskiej. Old Documents of Polish Statehood. 2000. – Warszawa: Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, 1999.

Literatūra:

Bartninkas M. Lietuvos Vytis. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 95 p.
Blynas M. Lietuvos Vytis: Karalius Mindaugas, Medininkai ir… Istorinių–kultūrinių straipsnių rinkinys. R.Žymanto leidykla, 1993. – 96 p.
Lukšaitė I. „Dėl žodžio „Vytis" in Mūsų praeitis. – 1990. – Nr. 1. – P. 120-125. – (Lietuvos istorijos draugijos leidinys).
Rimša E. „Lietuvos valstybės herbas” in Lietuvos heraldika. – Vilnius: Baltos lankos, 1998. – T. I. – Sudarė Edmundas Rimša. – P. 9-18.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                 Istorinė Lietuvos valstybės vėliava

             Žiūr. foto http://www.istorija.net/photos/show-alb … hotoid=246

                     http://www.istorija.net/photos/get-photo.asp?photoid=246

    Vėliava yra viena svarbiausių valstybės atributų.

    Šiandien turimi duomenys leidžia istorikams tvirtinti, kad Lietuvos valstybės vėliavos ištakos siekia XV a. pradžią, o gal net ir ankstesnius laikus. Pirmą kartą lietuvių vėliava minima Vygando Marburgiečio kronikoje, aprašančioje 1337 kautynes prie Bajerburgo pilies (prie Veliuonos), kai kryžiuočių šaulių vadas Tilmanas Zumpachas ugnine ietimi sudegino lietuvių vėliavą, o paskui mirtinai sužeidė „Trakų karalių“.

    XIV a. antrojoje pusėje lietuvių vėliavos metraščiuose minimos vis dažniau, tačiau kas jose buvo pavaizduota, taip ir lieka neaišku. XV a. antrojoje pusėje lenkų kronikininkas Janas Dlugošas (1415–1480), aprašydamas Žalgirio mūšį, mini, kad Vytautas atvedė 40 pulkų, turėjusių raudonas vėliavas. Ant 30 vėliavų buvo išsiuvinėtas šarvuotas raitelis su iškeltu kalaviju, o ant 10 puikavosi ženklai, kurie dabar vadinami Gediminaičių stulpais. XV a. valstybę reprezentavo didžiojo kunigaikščio vėliava. Ji paprastai būdavo raudonos spalvos su baltu šarvuotu raiteliu viduryje, t. y. pakartojo didžiojo kunigaikščio herbo spalvas bei figūras. Tokia vėliava naudota per svarbiausias valstybės šventes, karūnuojant ir laidojant valdovus. Tačiau iki šiol ginčijamasi, kokį statusą ši vėliava turėjo XVI a. Pirmą kartą LDK vėliava aiškiai apibūdinta 1578 Aleksandro Gvagninio (1538–1614) kronikoje. Čia aprašoma, kad ji buvusi kiniško raudono šilko, keturių uodegų. Jos pagrindinėje pusėje, į dešinę nuo koto, po kunigaikštiška karūna buvo išsiuvinėtas baltas raitelis, o kitoje – saulės spindulių apgaubtos Lietuvos globėjos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu ant rankų atvaizdas. Vėlesnių XVII–XVIII a. LDK valstybės vėliavų abiejose pusėse dažniausiai būdavo išsiuvinėtas baltas raitelis. 1918 02 16 Lietuvą paskelbus nepriklausoma valstybe ir Valstybės Tarybai patvirtinus Lietuvos tautinę vėliavą, netrukus buvo aprobuota ir istorinė vėliava, kurios vienoje pusėje buvo pavaizduotas baltas raitelis, kitoje – Gediminaičių stulpai. 1922 Lietuvos Konstitucija kaip valstybės vėliavą pavadino trispalvę, o istorinė taip ir nebuvo įteisinta. Vėlesniais metais ją naudojo Respublikos Prezidentas. Taip pat ji nuolat plevėsavo ant Vytauto Didžiojo karo muziejaus pastato bokšto. Nuo 1988 kartu su tautine vėliava ji būdavo iškeliama per Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir kitus visuomeninius renginius. Tačiau, atkūrus Lietuvos valstybingumą, kaip ir I Lietuvos Respublikos metais, istorinė vėliava nebuvo įteisinta. Žvelgiant į ateitį galima tikėtis, kad kada nors greta tautinės vėliavos bus įteisinta atskira Lietuvos valstybės vėliava – raudona su sidabriniu raiteliu. 2002 dailininkas Arvydas Každailis sukūrė jos šiuolaikinį projektą.
 
 
                                                          Jogailaičių kryžius

                       http://i6.tinypic.com/14kji1y.jpg

                                        http://i2.tinypic.com/t8m9dy.jpg

                                                  Ягайла, двойной крест-рыба

                                                  Фотографии представил ПЁТР

                      http://www.lnm.lt/images/stories/numizmatikos_rinkinys/Untitled-1.jpg

                      http://www.lnm.lt/images/stories/virtualios_parodos/lietuvos_heraldika/2.jpg

    Nuo valstybės heraldikos – valstybingumo simbolių – negalima atskirti dar dviejų istorinių simbolių – dvigubo Jogailaičių kryžiaus ir Gediminaičių stulpų. Tai vieni pagrindinių istorinių Lietuvos valstybės simbolių, kurie plačiai naudojami ir šių dienų viešajame gyvenime (Valdovai).
Pirmą kartą dvigubas kryžius raitelio skyde buvo pavaizduotas 1386 Lenkijos karaliaus Jogailos viduriniajame antspaude. Jogaila šio simbolio iš savo tėvo Algirdo nepaveldėjo. Iš pradžių jis buvo Jogailos, o vėliau tapo jo brolių ir įpėdinių simboliu – Jogailaičių dinastijos herbu. Aukso arba geltonos spalvos kryžius paprastai vaizduojamas šio herbo mėlyname lauke. Ankstyvuoju laikotarpiu jo apatinė kryžma buvo ilgesnė.

    Dvigubo kryžiaus atsiradimas siejamas su Jogailos krikštu. Tikėtina, kad jo simbolika buvo susijusi su šiuo reikšmingu įvykiu. Lietuvoje šis kryžius buvo pavaizduotas valstybės herbe esančio raitelio skyde. Iš pradžių jis simbolizavo tik valdančiąją Jogailaičių dinastiją. 1572, mirus paskutiniajam Jogailaičių vyriškosios giminės palikuoniui Žygimantui Augustui, dvigubas kryžius valstybės herbe vis dėlto išliko ir buvo pradėtas vadinti Vyčio kryžiumi. Reikėtų pabrėžti, kad kartais šis dvigubas kryžius naudotas kaip Jogailos ir Jogailaičių simbolis savarankiškai arba junginyje su kitais simboliais. Jis buvo vaizduojamas XIV a. pabaigos Lietuvos monetose, valdovo dvaro vėliavoje, vadintoje Gončia vardu. Jogaila šį simbolį buvo leidęs naudoti keliems Lenkijos miestams ir Lietuvos sostinei Vilniui.

    I Lietuvos Respublikos metais dvigubas kryžius buvo pavadintas kryžiumi Už Tėvynę (1919) ir tapo vienu aukščiausių valstybės apdovanojimų. 1920 02 03 LR Prezidento įsaku kryžius Už Tėvynę pavadintas Vyčio Kryžiumi. 1927 04 01 buvo priimtas Vyčio Kryžiaus įstatymas, o tų pačių metų rugpjūčio 31 patvirtintas Vyčio Kryžiaus statutas. 1930 09 01 Vyčio Kryžius pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu. 1938 11 23 Kaune įvyko Vyčio Kryžiaus kavalierių suvažiavimas, skirtas pagerbti asmenims, labiausiai pasižymėjusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės. Dvigubas kryžius naudotas ir kariuomenės simbolikoje kaip karo aviacijos simbolis, taip pat kaip Lietuvos karo invalidų šalmų ženklas, kaip pagrindinis Lietuvos šaulių sąjungos simbolis. Sovietinės okupacijos metais uždraustas šis ženklas 1944–1953 Lietuvos partizanų naudotas apdovanojimams, uniformų ženklams bei ginklų puošybai. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomą valstybę, jis, kaip valstybės simbolis, vėl pradėtas naudoti karo aviacijoje, policijoje. Jį, kaip savo simbolį, naudoja ir Lietuvos šaulių sąjunga.
 
                                                   Gediminaičių stulpai
             (žiūr. http://www.istorija.net/photos/show-alb … hotoid=449)

                 http://www.lnm.lt/images/stories/numizmatikos_rinkinys/ldk_mini.jpg

    Gediminaičių stulpai – vienas simbolių, kuris nuo XIV a. pabaigos iki šių dienų plačiai naudojamas viešajame gyvenime. Nuo 1397 jie buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto herbas. Manoma, kad panašų ženklą galėjo turėti Vytauto tėvas, Trakų kunigaikštis Kęstutis. Po Vytauto mirties stulpų simbolį perėmė jo brolis Žygimantas Kęstutaitis. Nėra abejonės, kad šis herbas iš pradžių reprezentavo kunigaikščio Kęstučio giminę. XVI a. jį pradėjo naudoti ir Jogailos įpėdiniai. Tada šis ženklas tapo visos Gediminaičių dinastijos simboliu. Heraldikoje aukso arba geltonos spalvos Gediminaičių stulpai vaizduojami raudoname lauke, o nuo XVI a. antrosios pusės raudoname lauke, bet jau sidabro arba baltos spalvos.

    XVI a. pradžioje Lietuvos metraštininkai herbo figūrą pavadino Stulpais ir priskyrė legendiniam Gediminaičių dinastijos pradininkui Palemonui, neva atkeliavusiam į Lietuvą iš Italijos. XIX a. istorikas, karo inžinierius Teodoras Narbutas šiam ženklui suteikė Gedimino stulpų pavadinimą, turėdamas galvoje, kad jį pradėjo naudoti didysis kunigaikštis Gediminas. XX a. pradžioje šie stulpai dar buvo vadinami stiebų vartais. Dabar šiam simboliui apibūdinti mokslininkai vartoja neutralų Gediminaičių stulpų pavadinimą.

    Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Gediminaičių stulpai naudoti labai plačiai. Jie vaizduoti XIV a. ir vėlesnėse Lietuvos monetose, kunigaikščio Vytauto pulkų, dalyvavusių Žalgirio mūšyje, vėliavose, XV a. Lietuvos pranciškonų ir 1581–1795 valstybės didžiuosiuose antspauduose. Kartu su Vytimi jie buvo išlieti ant XVI–XVII a. lietuviškų patrankų vamzdžių. Šiuo ženklu buvo puošiamos didžiojo kunigaikščio žirgynų žirgų kamanos ir Lietuvos didiesiems kunigaikščiams priklausiusių valdų riboženkliai. I Lie tuvos Respublikos laikais Gediminaičių stulpai, kaip skiriamieji ženklai, buvo naudojami Lietuvos kariuomenės karių uniformoms, karinei technikai ženklinti. 1944–1953 Gediminaičių stulpų simbolį uniformų ženklinimui ir ginklų puošybai naudojo Lietuvos partizanai. Sovietinės okupacijos metais uždrausti šie istoriniai simboliai 1988 tapo sudėtine Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio emblemos dalimi. Jie buvo įkomponuoti į dail. Giedriaus Reimerio sukurtą Sąjūdžio simbolį. Vėliau Gediminaičių stulpus ir Jogailaičių kryžių, kaip valstybės simbolius, ėmė naudoti įvairios valstybinės ir visuomeninės institucijos.
 
 
                                                                VALDOVAI
 
    XIII a. pirmojoje pusėje susikūrusi Lietuvos valstybė buvo monarchija, t. y. valstybė, kurioje aukščiausia valdžia priklauso vienam asmeniui, įgijusiam ją iki gyvos galvos, paveldinčiam sostą per tam tikrus rinkimus ar užgrobusiam jėga.

    XIII–XIV a. tekstuose senrusių, lotynų, vokiečių kalbomis pomindauginiai Lietuvos valdovai vadinami князь, rex, dux, princeps, Köning, herczog, Fürst, pridedant старейший, великий, magnus, supremus, grösir, obirster, höchste ir pan. Svetimšaliai amžininkai Lietuvos valdovams teikė savo kraštų titulus, rodančius tikrą Lietuvos valdovų politinį svorį, o ne formalų rangą. Lietuviškai jie galėjo būti vadinami kunigu, kunigaikščiu, pridedant didysis ar pan. Didžiojo kunigaikščio titulas atspindėjo Lietuvos tikrovę nuo Gediminaičių valdymo pradžios. Po Lietuvos krikšto 1387 m. šis Lietuvos valdovo įvardijimas įsigalėjo ir buvo vartojamas kalbant apie Lietuvos valstybės valdovus.

    Gediminaičių-Jogailaičių vardai nebuvo amžininkų užrašyti lietuvių kalba, jų lietuviškas formas iš svetimų kalbų tekstų atkūrė kalbos istorikai. Kitataučių valdovų vardai lietuvinami. Kiriliškuoju raidynu Жикгимонт, lotyniškuoju Sigismundus rašomus Gediminaičius-Jogailaičius vadiname Žygimantais. Kitatautį Sigismundą (lenkiškai – Zygmunth) Vazą vadiname Zigmantu. Atsisakome bendravardžių valdovų numeravimo, nes Žygimantų-Zigmantų, Jonų ar Kazimierų numeriai Lietuvoje ir Lenkijoje nesutampa, o visi jie, valdę Lietuvoje, turi istoriografijoje vartojamą, prievardį (tėvavardį, antrą vardą, pravardę) ar pavardę. Išimtis – Augustai, jų numeriai buvusios Abiejų Tautų Respublikos valstybėse sutampa.
 
                                                    Mindaugas ir jo įpėdiniai

    Lietuvių žemes į valstybę sujungė Mindaugas (apie 1240–1263). Kai kurių istorikų nuomone, jau Mindaugo tėvas (vėlyvi šaltiniai vadina jį Ringaudu) buvo suvienytos Lietuvos valdovas. Bet greičiausiai jis buvo tik Lietuvos žemės siaurąja prasme (tarp Nemuno ir Neries) kunigaikštis. Mindaugas galėjo paveldėti šios žemės kunigaikščio valdžią ir, ja remdamasis, apie 1240 sujungti visą Lietuvą. 1251 Mindaugas apsikrikštijo, ir Romos popiežius Inocentas IV suteikė jam karaliaus titulą. Jis buvo karūnuotas 1253 vasarą (Valstybinės šventės). Popiežius patikino, kad karaliaus karūna Mindaugo šeimos nariams taps paveldima. Karaliaus Mindaugo valdžią sankcionavo Europos universalioji jėga – Katalikų Bažnyčia, Lietuvos valstybė. Jis tapo Europos valstybių ir jų valdovų sistemos dalis.

    Iš trijų Mindaugo žmonų žinoma tik Morta. Jis turėjo ne mažiau kaip tris sūnus ir dukterį. 1263 sąmokslininkai Mindaugą ir du jo sūnus nužudė. Valdžią paėmęs (1263–1264) pagonis Mindaugo seserėnas Treniota karaliaus titulo nepaveldėjo. Juo nepasinaudojo ir stačiatikiai Lietuvos valdovai – Treniotą nuvertęs vyriausiasis Mindaugo sūnus Vaišelga (valdęs 1264–1267) bei Mindaugo žentas Haličo ir Voluinės kunigaikščio Danijilo sūnus Švarnas, valdžią perėmęs iš Vaišelgos, bet nevaldęs visos Lietuvos. 1269–1282 Lietuvą valdė Kernavės kunigaikštis Traidenis. Jis išvedė kraštą iš suirutės ir sustiprino valstybę bei monarcho valdžią. Traidenis turėjo kelis brolius, bet jie sosto nepaveldėjo, o dukterį Gaudemundą jis ištekino už Mazovijos kunigaikščio Boleslovo II.

                                      Lietuvos karaliaus Mindaugo auksinis ženklas

Šaltinis http://www.bajorusajunga.lt/LBKSherbas.html

    LBKS   herbu buvo pasirinktas pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo auksinis ženklas (žiūr. svetainę http://www.bajorusajunga.lt/LBKSherbas.html ).

                              Dabartinis Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos herbas

                             http://www.bajorusajunga.lt/herbai/herbas.jpg

    Šis ženklas išgraviruotas ant švininės plombos, surastos Naugarde. Senosios Lietuvos istorijos tyrinėtojas akademikas Vladimiras Pašuta (1918 - 1983) rašė: "Naugarde surastas švino antspaudas (15 -16 mm) diametro, kurio vienoje pusėje yra užrašyta "МЬНГДОВЬ ", kitoje pusėje - ženklas , panašus į apverstą raidę M su kryžiumi viršuje. Galimas daiktas, jog jis priklausė didžiojo kunigaikščio rusų valdoms ir priminė Lietuvos vietininkų Kijevo ženklą" (V.Pašuta Lietuvos valstybės susidarymas, Vilnius, 1971 m. psl. 224).
    Šią mintį cituoja istorikas Domas Butėnas savo knygoje "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinių ir visuomeninių institucijų istorijos bruožai XII - XVIII amžiuje", Lietuvos istorijos institutas, 1977 m. Tą pačią mintį gvildena ir žymiausias mūsų šalies heraldikos specialistas prof. Edmundas Rimša.

    Kai kurie istorikai teigia, kad šis Mindaugo ženklas, kaip ir kitų mūsų senolių nuosavybės pažymėjimo ženklai labai primenantys Skandinavijoje ir kituose Europos kraštuose paplitusį rusų rašto grafinį raidyno piešinį. Yra sukurta apie šį ženklą graži legenda: apversta didžioji raidė "M" reiškia Mindaugo atsisakymą nuo pagonystės (jo atsivertimas prie Dievo), o viršuje kryžiaus ženkliukas reikštų Lietuvos I-ąjį krikštą. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais popiežiaujant Inocentui IV-jam. Pagal to meto paprotį kiekvienas valdovas, siekiantis karaliaus vainiko, turėjo ne tik pats su savo artimaisiais pasikrikštyti, bet ir savo tėvonijoje pastatyti katedrą. Senuose dokumentuose išliko žinia, kad tokia katedra buvo pastatyta Vorutoje. Šiais laikais suradus pirmosios katedros liekanas Vilniaus Arkikatedros požemiuose, dauguma įžymių mokslininkų linkę manyti, kad paminėta metraščiuose Vorutos pilis tai mūsų sostinė Vilnius.

Skulptorius prof. dr. Konstantinas Bogdanas

Plačiau apie Lietuvos bajorų heraldiką žiūrėti - http://www.bajorusajunga.lt/heraldika.html
 
                                                            Gediminaičiai

    Po Traidenio minimi Lietuvos (didieji?) kunigaikščiai: 1282 Karijotas, 1285 Daumantas, 1289 Budikidas su broliu Butvydu, 1290 Butigeidis. Pukuveras 1291 jau buvo visos Lietuvos valdovais. Tokia valdovų gausa kelia abejonių. Šaltiniuose lietuvių vardai dažnai iškraipomi, vienas asmuo galėjo būti įvairiai vadintas. Kartais Budikidas, Butigeidis ir Pukuveras laikomi vienu asmeniu, kitąkart Budikidas tapatinamas su Butigeidžiu, o Butvydas su – Pukuveru. Taigi galima manyti, kad tuo metu keitėsi tos pačios šeimos valdovai. Valdžia buvo paveldima giminėje, kurios pradininkas Skalmantas gyveno Mindaugo laikais, o bene pirmasis valdovas buvo Pukuveras. Yra manančių, kad Mindaugas, Traidenis ir Pukuveras buvo vienos giminės, bet tai teigti trūksta argumentų. Valdžią iš Pukuvero paveldėjo (1295–1316) jo sūnus Vytenis, iš šio – brolis Gediminas. Nuo XIII a. devintojo dešimtmečio prasideda Gediminaičių dinastija.

    Gediminaičių dinastijai vardą davė Gediminas, valdęs 1316–1341. Valdant Gediminaičiams, formavosi pagrindinės Lietuvos valstybės politikos bruožai ir kryptys. Svarbus bruožas buvo iki 1387 išlaikyta Lietuvos ir jos valdovų pagonybė – ji lėmė daugelį politinių ir dinastinių žingsnių. Valdovai rėmėsi gausia gimine – brolių, brolėnų, seserėnų terpe, o iškylant didžiūnams, – ir šiais. Gediminaičių giminės kunigaikščiai iš didžiojo kunigaikščio gaudavo valdyti kurią nors valstybės dalį, ir tai buvo jų pragyvenimo šaltinis. O valdovas apsirūpindavo lojaliais, giminystės ryšiais su juo susijusiais valstybės dalių valdytojais. Poreikis aprūpinti giminaičius skatino skverbtis į susiskaldžiusią, totoriams pavaldžią Rusią. Nuo XIII a. sėkmingai buvo tęsiamos Lietuvos valdovų pastangos prisijungti Rusios žemes tiek karine jėga, tiek dinastinių santuokų politika. Dukterys buvo tekinamos už Rusios kunigaikščių, o sūnūs į ją išeidavo užkuriais.

    Lietuvos valdovams teko atremti Vokiečių ordino organizuojamus, Katalikų Bažnyčios ir Vakarų bei Vidurio rytų Europos valdovų remiamus kryžiaus žygius į pagonių Lietuvą ir Ordino pastangas užkariauti ją. Karas su kryžiuočiais trukdė užmegzti įvairiapusiškus santykius su Europos valstybėmis. Vis dėlto Lietuvos valdovai ir derėjosi dėl krikšto, ir sudarydavo dinastines santuokas – Gediminaitės buvo tekinamos ir į Lenkiją (Gedimino duktė Aldona Ona 1325 ištekėjo už būsimo Lenkijos karaliaus Kazimiero) ar į Vokietijos imperijos kunigaikštystes.

    Gedimino žmona Jaunė mirė 1344, šešios dukterys buvo ištekintos už Rusios ir Lenkijos kunigaikščių. Pasak Lietuvos metraščių, Gediminas 1341 padalijo valstybę septyniems sūnums. Vilnius atiteko Jaunučiui, jis tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir valdė 1341–1344. Tačiau tai nepatiko kitiems broliams. Vienas jų, Kęstutis
(žiūr. - Trakų kunigaikščio Kęstučio antspaudas 1379 m. (GStAPKB, Schiebl. 52, Nr. 3) (Rimša E. Heraldika, Vilnius, 2004, p. 95) http://www.istorija.net/photos/show-alb … hotoid=471 ), 1344 surengė perversmą ir į sostą pakvietė kitą brolį – Algirdą. Jaunutis pabėgo į Maskvą, po 1350 grįžo į Lietuvą ir mirė po 1366.
1345–1377 valdant Algirdui, Gediminaičių politika visiškai susiformavo. Vienu metu keliasdešimt Gediminaičių tvarkė pačią Lietuvą ir užimtas Rusios žemes, kariavo su kryžiuočiais ir kitais kaimynais.

***********************************************************************************
Петербургский Генеалогический Портал
http://www.petergen.com/history/rzecz.htm

                                             Титулы Королей Речи Посполитой
                      (Республики обеих народов - то есть Польско-Литовского государства)

                                http://www.petergen.com/history/rzecz.gif

Герб Речи Посполитой 1586-1795 гг. (см. http://www.petergen.com/history/rzecz.htm )

    СИГИЗМУНД ТРЕТИЙ, милостью Божией Король Польский, Великий Князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жмудский, Инфлянтский etc. и Шведский, Готский, Вандальский Наследник.

    ВЛАДИСЛАВ ЧЕТВЕРТЫЙ, Божией милостью Король Польский, Великий Князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жмудский, Киевский, Волынский, Подольский, Инфлянтский, Северский и Черниговский, etc. и Шведский, Готский, Вандальский Наследник. Выборный Великий Царь Московский.

   Публикуется по тексту издания: Volumina legum regni poloniae et magni ducatis lithuaniae ab anno 1347 ad annum 1780 (Свод законов Королевства Польского и Великого княжества Литовского 1347-1780 гг.).

Изображение герба: Малый гербовник Адама Кромера.

© Станислав Экземпляров (перевод на русский), 2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  То же, в оригинальном написании на польском языке:

                                                     Tytuły Królej Rzeczpospolitej
                                                             (Obojga narodów)

          Herb Rzeczpospolitej 1586-1795 rr.   ( http://www.petergen.com/history/rzeczpl.htm )

    ZYGMUNT TRZECY. Z Łaski Bożey Krol Polski, Wielkie Xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflantskie, etc. y Szwedzki, Gotski, Wandalski, Dźiedźiczny Krol.

    WŁADYSŁAW CZWARTY. Z Bożey łaski Krol Polski, Wielkie Xiąże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflantski, Siewierski, y Cyerniechowski, etc. y Szwedzki, Gotski, Wandalski, Dźiedźiczny Krol. Obrany Wielki Car Moskiewski.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pochodzenie: Volumina legum regni poloniae et magni ducatis lithuaniae ab anno 1347 ad annum 1780.
Herb: Mały Herbarz Adama Kromera.

***********************************************************************************

                                                     Žemaitijos vėliava ir herbas
                                                Жмудь (Жямайтия) - флаг и герб

                              http://www.istorija.net/photos/get-photo.asp?photoid=245

                                                            Žemaitių vieleva

          http://www.istorija.net/photos/show-alb … hotoid=245

***********************************************************************************
                                                         Гербы городов Литвы

http://coinslt.hut1.ru/gerald.shtml
(см. гербы городов на этом сайте)

    На протяжении многих веков гербы городов изменялись в зависимости от их статуса, рода занятий или же профессиональной направленности населения. Также могли изображаться и те виды ресурсов, которыми был богат край. К примеру герб города Тракай первоначально изображал на себе "Погонь" в верхней части герба и крепость с перекрещенными мечами над башнями в нижней части герба*. Этот герб свидетельствовал о том , что в этом городе находился домен Великого князя (его резиденция). Позже этот герб изменился кардинальным образом: из-за того что престол переехал в Вильнюс (Вильно), пришлось поменять изображение соответственно статусу - в Тракай осталась огромная часть войск Великого князя во главе с главным воеводой (по этому стал изображаться копейщик (Они составляли основную часть войск) опершийся на "колюмны")**.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.genealogia.ee/geraldika-vilna_gerb.htm

                                                Гербы Вильнюса (Вильны)

                                       http://www.genealogia.ee/img/vp-Vilniaus_full.gif

                                                 Полный герб Вильнюса

                                             http://www.genealogia.ee/img/vp-Vilna.gif

                                                        Герб Вильны

© Европейское общество геральдики и генеалогии, 2005

************************************************************************

Отредактировано KestaS (2006-05-14 07:43:22 pm)

0

2

Šaltinis - http://www.istorija.lt/html/body_erimsa.html:

Edmundas Antanas Rimša
humanitarinių mokslų daktaras, docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas

       Gimė 1948 12 15 Rokiškio r. Panemunėlio apyl. Skirų kaime. 1977 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Iš pradžių dirbo Kultūros ministerijos sistemoje, nuo 1981 m. – Lietuvos istorijos institute. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Herbai Lietuvos privačių miestų istorijoje“. Nuo 1991 m. skaito heraldikos ir sfragistikos kursus Vilniaus universitete, 1995–1998 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kur 1995 m. gavo docento vardą. Lietuvos istorijos instituto leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ bei Lietuvos nacionalinio muziejaus – „Numizmatika“ redakcinės kolegijos narys. Lietuvos heraldikos komisijos prie Respublikos Prezidento pirmininkas, Lietuvos Banko monetų projektavimo ekspertas, Lietuvos istorijos instituto tarybos, Lenkijos heraldikos draugijos narys, Lietuvos dailės muziejaus konsultantas. 1998 m. apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, už knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai“ paskirta 2001 m. valstybinė mokslo premija. 2003-2005 m. laikinai ėjo LDK istorijos skyriaus vedėjo pareigas.

Pagrindinė mokslinių interesų kryptis

Pagalbiniai istorijos mokslai. Heraldikos, sfragistikos, genealogijos klausimais parengė ir parašė kelias knygas, paskelbė per 70 mokslinių ir per 100 mokslo populiarinimo straipsnių. Pastaruoju metu tyrinėja Lietuvos valdovų ir valstybės heraldiką bei sfragistiką.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos:

Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus aureus, 2004, 184 p.; 2-oji papildyta laida, Vilnius: Versus aureus, 2004, 192 p.
Heraldry: Past to present, translated from Lithuanian by Vijolė Arbas, Vilnius: Versus aureus, 2005, 208 p.
Kauno miesto herbas XV–XX a., Vilnius: Diemedis, 1994, 190 p.
Santrauka: Stadtwappen von Kaunas im 15.–20. Jahrhundert (S. 176–189).
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius: Žara, 1999, 765 p.
Santrauka: Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 705–719); Die Städtesiegel des Großfürstentums Litauen (S. 720–736).
Lietuvos heraldika, kn. 1–2, sudarė ir parengė E. Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 1998–2004 (192 ir 240 p.).
Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, kn. 1–2, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius: Mokslas, 1988–1992 (166 ir 208 p.)
The Heraldry of Lithuania, compiled and arranged by E. Rimša, Vilnius: Baltos lankos, 1998, bk. 1, 192 p.

Straipsniai:

Anykščių miesto herbas, Anykščiai. Istorijoje, literatūroje, atsiminimuose, sud. V. Račkaitis, A. Verbickas, Vilnius, 1992, p. 72–83.
XIX a. Telšių miesto ir apskrities institucijų spaudai, Žemaičių praeitis. 1990 m. Varnių konferencijos medžiaga, t. 1, Vilnius, 1990, p. 149–154.
Santrauka: The Stamps of Telšiai Town and District Institucions of the 19th Century (p. 238).
Joachimas Lelevelis – heraldikas, Joachimas Lelevelis: Respublikinės mokslinės konferencijos, skirtos įžymaus mokslininko ir demokrato, Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelevelio 200-sioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius, 1987, p. 92–102.
Jonas Basanavičius ir Lietuvos heraldika, Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927, sud. Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė, Vilnius: LNM, 2003, p. 200–204.
Joniškio miesto antspaudai ir herbas, Lietuvos istorijos metraštis, 1989 metai, Vilnius, 1990, p. 16–33.
Santrauka: Печати и герб города Йонишкис (c. 32–33).
Karpis su vilko dantimis Veliuonos heraldikoje, Veliuona, sud. V. Girininkienė ir kt., Vilnius, 2001, p. 129–139.
Kas antspaudavo 1380 m. Dovydiškių sutartį? Istorijos akiračiai: straipsnių rinkinys, red. komisija: A. Dubonis, Z. Kiaupa, E. Rimša (pirmininkas), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, p. 77–90.
Santrauka: Who sealed the 1380 agreement of Dovydiškiai? (p. 90).
Keletas sfragistikos terminų, Lietuvos istorijos metraštis, 1982 metai, Vilnius, 1983, p. 92–97.
Kilmingųjų herbai Lietuvoje, Lietuvos bajorų palikuoniai, sud. J. Stankus, Vilnius, 2000, p. 35–53.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudų vaškas XIII–XVIII a., Lituanistica, 1997, nr. 3 (31), p. 3–17.
Santrauka: Seal Wax in the Grand Duchy of Lithuania in the 13th–18th Centuries (p. 18).
Lietuvos privačių miestų herbai, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, kn. 2, Vilnius, 1992, p. 76–168.
Santrauka: Гербы частновладельческих городов Литвы (c. 200–203).
Mažeikių ir aplinkinių rajonų miestų heraldika, Mažeikiai: Praeitis, dabartis ir perspektyvos. Konferencijos medžiaga, sud. A. Nikžentaitis, A. Rupkutė, Klaipėda, 1997, p. 88–111.
Merkinės suolininkų teismo ir antspaudo atsiradimo klausimu, Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius, 1988, p. 141–146.
Santrauka: К вопросу о возникновении лавничего суда и печати в Меркине (c. 164).
Miesto herbas ir antspaudai, Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai, Vilnius, 1989, p. 55–65.
Miestų heraldika Abiejų Tautų Respublikos padalijimų metu, Lietuvos valstybė XII–XVIII a., Vilnius, 1997, p. 219–230.
Santrauka: Town Heraldry during the Partitions of the Republic (p. 231).
Nežinomi Aleksandro ir Žygimanto Senojo signetiniai antspaudai, Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai, Vilnius, 1989, p. 112–115.
Pagalbiniai istorijos mokslai – užmiršta tyrimų sritis, Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai. 1999 m. kovo 9 d., Vilnius, 1999, p. 111–115.
Pavienių antspaudų ir spaudų rinkiniai Vilniaus mokslo bičiulių draugijos fonde, Lietuvos istorijos metraštis, 1986 metai, Vilnius, 1987, p. 130–149.
Pieczęcie Olgierda, wielkiego księcia litewskiego – dane historiograficzne a rzeczywistość, Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa, 2002, s. 201–215.
Rietavo herbas, Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, p. 70–81.
XVII a. Radvilų karstai Kėdainiuose, Lietuvos istorijos metraštis,1984 metai, Vilnius, 1985, p. 20–37.
Santrauka: Гробы Радвилов XVII в. в Кедайняй (c. 36–37).
Spalva Lietuvos heraldikoje, Spalva lietuvių liaudies mene, sud. J. Kudirka, Vilnius, 1988, p. 109–116.
Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės, Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai, 2, Vilnius, 2002, p. 213–228.
Šeduvos miesto herbas XVII–XIX a., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1988, t. 1(102), p. 70–87.
Santrauka: Герб города Шядува в XVII–XIX вв. (c. 86–87).
Šv. Jurgis Varnių miesto sfragistikoje ir heraldikoje, Žemaičių praeitis, d. 4: Varniai, sud. A. Butrimas, V. Vaivada, Vilnius, 1996, p. 29–44.
Santrauka: St. George in the Varniai Town’s Heraldry (p. 266).
Telšių miesto herbas, Telšiai. Straipsniai ir istorijos dokumentai, sud. V. Vaivada, Vilnius, 1994, p. 110–142.
Trumpai apie Renavo ir kitų kilmingųjų herbus, Žemaičių praeitis, d. 9: Renavas, sud. A. Butrimas ir kt., Vilnius, 2001, p. 53–70.
1791–1792 m. Lietuvos miestų savivaldos privilegijos kaip heraldikos šaltinis,  Lietuvos miestų istorijos šaltiniai, sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša, Vilnius, 1988, p. 105–139.
Santrauka: Привилегии самоуправления городов Литвы 1791–1792 гг. Как источник геральдики (c. 162–163).
1385 m. Krėvos akto antspaudai, 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, sud. J. Kiaupienė, Vilnius, 2002, p. 79–98.
Užpalių miesto herbas, Lituanistica, 1993 (išl. 1994), nr. 3 (15), p. 3–8.
Santrauka: Das Wappen der Stadt Uþpaliai (S. 8).
Venclovas Agripa ir jo giminė. (1. Kilmė ir pirmtakai), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1986, t. 1 (94), p. 63–75.
Santrauka: Венцловас Агриппа и его род (1. Происхождение и предки) (c. 74–75).
Venclovas Agripa ir jo giminė. (2. Agripų giminė), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1986, t. 2(95), p. 72–83.
Santrauka: Венцловас Агриппа и его род (2.Род Агрипп) (c. 83).
Vilniaus liuteronų antspaudai, Kultūrų sankirtos. Skiriama doc. dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui, sud. Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, E. Rimša, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2000, p. 93–100.
Santrauka: Seals of Vilnius Lutherans (p. 101).
Vilniaus miesto tarybos gotikiniai antspaudai, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, 1984, t. 3 (88), p. 80–89.
Santrauka: Готические печати Вильнюсского городского совета (c. 89).
 

Telefonas  8 5 261 72 73
El. paštas  rimsa@istorija.lt 

   © Lietuvos istorijos institutas, 2006 m. kovo 6 d.

0


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Литовская геральдика - обзор - От древности до наших дней