Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ.
Пользовательского поиска
Сделать стартовой

Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Дворянские роды ВКЛ и Королевства Польского, гербы родов


Дворянские роды ВКЛ и Королевства Польского, гербы родов

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

******************************************************************************************

                            Дворянские роды ВКЛ и Королевства Польского - справочники

                                             Herbarz (Гербовнки) - сайты

******************************************************************************************

Дворянские роды ВКЛ и Королевства Польского - справочники Herbarz (Гербовники) - сайты

*****************************************************************************************

Таблицы гербов

**************************************************************************************************

В интерне нашел интересный материал по гербам (и флагам) ВКЛ, Польши и Пруссии (государственные и дворянские)

У кого имеются печати или другие вещи с гербами, можете попробовать установить их принадлежность конкретному роду (и так далее)

*****************************************************************************************

Herby szlachty polskiej (galeria) (РИСУНКИ ГЕРБОВ)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herby_szlachty_polskiej_(galeria)

Herb szlachecki (lista herbów) (СПИСОК НАЗВАНИЙ ГЕРБОВ)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki_(lista_herbw)

herbarz (heraldyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herbarz_(heraldyka)

Heraldyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heraldyka

Rycerstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerstwo

*****************************************************************************************

Главная страница - HERBY   
ANDRZEJ BRZEZINA WINIARSKI

http://www.herbarz.republika.pl/
http://www.herbarz.republika.pl/str/we.htm

Herby Szlachty Rzeczypospolitej (1400 wizerunków) ułożone są alfabetycznie (рисунки цветные гербов - поалфавитно по названию герба)
http://www.gandalf.com.pl/b/herby-szlac … ospolitej/
http://www.herbarz.republika.pl/str/alfabet.htm (надо нажимать поочередно на буквы - появятся изображения гербов, названия которых начинаются с этой буквы)

WYKAZ RODÓW SZLACHECKICH (поазбучный список шляхетских родов - по фамилиям, с указанием названия герба)
http://www.herbarz.republika.pl/str/wykazherbow/00.htm

*****************************************************************************************

Малый гербовник Адама Кромера (общее меню)
http://www.republika.pl/akromer/polska.html

Проба систематизировать гербы
http://www.republika.pl/akromer/systematyka.html
http://www.republika.pl/akromer/systematyka2.html

******************************************************************************************

Genealogia dynastyczna

Поиск герба по двум способам - 1 по названию герба, 2 по фамилии рода
http://genealog.home.pl/gd/szablony/herbarz.php?lang=pl

Династии и роды (фамилии и названия их гербов)
http://genealog.home.pl/gd/szablony/rod … amp;char=A

Поиск конкретного человека
http://genealog.home.pl/gd/szablony/szukaj.php?lang=pl

******************************************************************************************

Черно-белые рисунки гербов (идут по азбуке - всего 40 страниц - таблиц)
http://www.wawrzak.org/herbarz_niesieck … _page1.htm

Списки гербов (идут по азбуке)
http://www.wawrzak.org/herbarz_niesieck … tresci.htm
http://www.wawrzak.org/herbarz_niesieck … resci2.htm
http://www.wawrzak.org/herbarz_niesieck … resci3.htm

******************************************************************************************

                                     ГЕРБЫ ПОЛЬСКИХ (И ВКЛ) РЫЦАРЕЙ
                           http://szlachta.narod.ru/polskaritor.photoalbum.html

******************************************************************************************

Геральдика княжеств и земель на бывшей территории ВКЛ

HERBY LITEWSKIE
Coat of Arms of Lithuania (при нажатии на герб, он увеличивается)
http://www.herbyziem.republika.pl/litewskie.htm

HERBY KRAJÓW KRÓTKO PRZYŁĄCZONYCH LUB UTRACONYCH
Coat Of Arms Lost Provinces or Holded for short time  (при нажатии на герб, он увеличивается)
http://www.herbyziem.republika.pl/utracone.htm

HERBY ZIEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A.D. 1764 (также Украина и Пруссия)
http://www.herbyziem.republika.pl/wykaz.htm

******************************************************************************************

HERBY MIAST PODKARPACIA 1939
http://www.podkarpacie1939.republika.pl/

Rycerstwo polskie podkarpacia
http://www.rycerstwopodkarpacia.republika.pl/
http://www.rycerstwopodkarpacia.republi … z/mapa.htm
http://www.rycerstwopodkarpacia.republi … herby1.htm

WYKAZ HERBÓW I RODZIN SZLACHECKICH NA PODKARPACIU.
http://www.rycerstwopodkarpacia.republi … rozdz7.htm

******************************************************************************************

Herb szlachecki - lista herbów (названия гербов - входы в соответствующие страницы - нажать на название в списке - но многие страницы еще не заполненные)
http://www.encyklopedia.servis.pl/wiki/Herb_szlachecki_lista_herbw

******************************************************************************************

                                    Nowy Boniecki - Genealogia elit polsko-litewskich
                                                  http://www.przodkowie.com/

******************************************************************************************

                                                  „Herbarz” Bonieckiego

Indeks nazwisk pojawiających się w Herbarzu polskim A. Bonieckiego
http://www.przodkowie.com/pl/ind_naz/naz_a.shtml

Liczba artykułów a) o rodzinach używających tego nazwiska, b) wspominających te rodziny.
Na CD-ROM znajdziesz tu pełną, klikalną listę rodzin, odsyłającą do artykułów na ich temat. Do nabycia tutaj.

A B C-Ć D E F G H I J K L-Ł M N O P Q R S-Ś T U V W X Z-Ż — objaśnienia

******************************************************************************************

                                                „Herbarz” Niesieckiego

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.
http://www.przodkowie.com/niesiecki/

Дворянские роды
http://www.przodkowie.com/niesiecki/
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Herby

Herby
http://www.przodkowie.com/niesiecki/index.php?lit=herb 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Herby

******************************************************************************************

Genealogia Heraldyka
http://www.ornatowski.com/index/herbyszlacheckie_k.htm

Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodówl
http://www.przodek.pl/

******************************************************************************************

                           Ci wielcy Polacy to nasza rodzina - indeks nazwisk

http://www.przodkowie.com/wielcy/

     Lista nazwisk osób powiąznaych rodzinnie m.in. z takimi osobami, jak Zawisza Czarny, Kopernik, Rej, Kochanowski, Krasicki, Krasiński, Fredro, Norwid, Skłodowska-Curie i pięć tysięcy innych bohaterów Polskiego Słownika Biograficznego.

    Liczba przy nazwisku oznacza liczbę osób danego nazwiska znajdujących się w tej publikacji. Razem jest to 166,4 tys. osób nazwiskach nam znanych - 12,0 tys. różnych nazwisk. Niektóre nazwiska mogą być zapisane błędnie - zwłaszcza te, które występują rzadko.

Cała płyta Ci wielcy Polacy... jest do nabycia na stronie przodkowie.com.

A B C-Ć D E F G H I J K L-Ł M N O P Q R S-Ś T U V W X Y Z-Ż
http://www.przodkowie.com/

******************************************************************************************
                                                      Indeksowanie metryk

                                      Ogólnopolski indeks małżeństw do r. 1899

Wstęp A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
http://www.przodkowie.com/metryki/   (на польском)
http://www.przodkowie.com/metryki/en.php   (на английском)

******************************************************************************************

                          Indeksowanie AGAD (Archiwum Głównego Akt Dawnych)

    Indeksowanie akt grodzkich i ziemskich z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
Liczba aktów spisanych do tej pory: 3813.

Nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Spis miejscowości
http://www.przodkowie.com/agad/
   
******************************************************************************************

                                             Potomkowie Sejmu Wielkiego
http://www.sejmwielki.pl/

    W dniach 7 X 1788 i 16 XII 1790 nasi przodkowie — posłowie i senatorowie Sejmu Wielkiego — podpisali w Sejmie „Akt konfederacyi generalnej”. Ślubowali, że o wszystkim będą decydować większością (per pluralitatem). Owa większość 3 V 1791 uchwaliła Ustawę Rządową. Jak w każdym demokratycznym parlamencie część z nich głosowała przeciw, inna część nie wzięła udziału w głosowaniu. Jednak na veto miejsca nie było bo wcześniej każdy z nich zaprzysiągł Konfederację.

    Na tych stronach budujemy kompletne drzewo genealogiczne potomków wszystkich Konfederatów (a także ich rodzeństwa).

Baza genealogiczna potomków Sejmu Wielkiego [wejście]
http://www.sejmwielki.pl:2317/geneweb?b=sejmwielki  (на польском)

Potomkowie Sejmu Wielkiego - Генеaлогическая база данных
http://www.sejmwielki.pl:2317/sejmwielki?lang=ru   (на русском)

******************************************************************************************

                     Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
                                          ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi
                                                           Warszawa 1854

http://www.przodkowie.com/warszawa/

Nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Spis ulic

******************************************************************************************

0

2

*******************************************************************************************

                   Разные гербы дворянских родов ВКЛ и Королевства Польского

*******************************************************************************************

                                     ГЕРБЫ ПОЛЬСКИХ (И ВКЛ) РЫЦАРЕЙ
                           http://szlachta.narod.ru/polskaritor.photoalbum.html

*******************************************************************************************
*******************************************************************************************

Малый гербовник Адама Кромера (общее меню)
http://www.republika.pl/akromer/ (гербы и флаги)
http://www.republika.pl/akromer/polska.html (гербы)

Малый гербовник Адама Кромера (рисунки и названия гербов - без описаний)
http://www.republika.pl/akromer/herby_szlach_alfab.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHRZĄŃSKI: TABLICE ODMIAN HERBOWYCH
http://www.republika.pl/akromer/chrzonski01.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEZNANA SZLACHTA POLSKA I JEJ HERBY,
Opracował Wiktor Wittyg przy współudziale Stanisława Dziadulewicza
(z 504 drzeworytami) Kraków 1908

http://www.republika.pl/akromer/herbarz_wittyg01.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIAN GUMOWSKI - HERBARZ PATRYCJATU TORUŃSKIEGO - Toruń 1970
http://www.republika.pl/akromer/herbarz_gmerki_tor.html

indeks nazwisk
http://www.republika.pl/akromer/herbarz_patr_tor.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓBA SYSTEMATYKI
http://www.republika.pl/akromer/systematyka.html
http://www.republika.pl/akromer/systematyka2.html

                                Некоторые примеры

PRÓBA SYSTEMATYKI: ZWIERZĘTA LĄDOWE (систематизированные гербы с рисунками разных животных)
http://www.republika.pl/akromer/h_animals.html

PRÓBA SYSTEMATYKI: FIGURY - ŁĘKAWICA (ломаная линия)
http://www.republika.pl/akromer/h_lekawica.html

PRÓBA SYSTEMATYKI: FIGURY - STRZAŁA I ROGACINA (стрела и рогатина)
http://www.republika.pl/akromer/h_strzala.html

PRÓBA SYSTEMATYKI: FIGURY - PODKOWA (подкова)
http://www.republika.pl/akromer/h_podkowa.html

PRÓBA SYSTEMATYKI: FIGURY - KRZYŻ (крест)
http://www.republika.pl/akromer/h_krzyz.html#k_cwiek

PRÓBA SYSTEMATYKI: HYBRYDY (гибриды)
http://www.republika.pl/akromer/h_hybrydy.html#unicorn

*******************************************************************************************

ГЕРБЫ ПОЛЬСКИЕ И ВКЛ - гербовник (на польском и английском) (рисунки и названия гербов, описания)
http://www.genealog.home.pl/

*******************************************************************************************
*******************************************************************************************

                                                   Herbarz Polski
                                                      herb Index

http://www.polishroots.org/herbarz/herbarz_index.htm

These articles are translations from the classic Genealogical and Heraldic reference "Herbarz Ploski" by Kasper Niesiecki, S.J. which was published in Lipsk (Leipzig) between 1839-46.

         Названия гербов - рисунки гербов и их историю (на английском) смотреть через
         http://www.polishroots.org/herbarz/herbarz_index.htm
                 
--------------------------------------------------------------------------------
A
Abdank
Achinger
Akszak
Alabanda
Alemanni
Alexandrowicz
Amadej
Ancuta
Andrault de Buy
Aurszwald
--------------------------------------------------------------------------------
B
Bakowski
Bartlinski
Bartsch
Baryczka
Baworowski
Baybuza
Bazenski
Beczka
Bekesz
Belina
Belty
Bem
Berszten
Berszten II
Berzewicz
Betmann
Bialoglowski
Bialokurowicz
Bialoskorski
Bialynia
Bibersztein
Bielikoicz
Blacha Budwicz
Blanckenstein
Blumberk
Bodek
Bodula
Bogorya
Bombek
Bonarowa
Boncza
Bozawola
Bozezdarz
Bradacice
Brandt
Brandys
Bratkowski
Breza
Brochwicz
Brochwicz 2
Brochwicz 3
Brochwicz 4
Brodzic
Bronic
Bronikowski
Brzuska
Butler
--------------------------------------------------------------------------------
C
Cietrzew
--------------------------------------------------------------------------------
D
Dabrowa
Drogoslaw
Drzewica
--------------------------------------------------------------------------------
E
--------------------------------------------------------------------------------
F 
--------------------------------------------------------------------------------
G
Gozdawa
--------------------------------------------------------------------------------
H
--------------------------------------------------------------------------------
I 
--------------------------------------------------------------------------------
J
Jastrzebiec
Jelita
Jezierza
Junosza
--------------------------------------------------------------------------------
K
Korab
--------------------------------------------------------------------------------
L
Larissa
Leliwa
Lubicz
--------------------------------------------------------------------------------
M 
--------------------------------------------------------------------------------
N
Nalecz
Nieczuja
--------------------------------------------------------------------------------
O
Odrowaz
Ostoja
--------------------------------------------------------------------------------
P
Pelikan
Pobog
Półkozic
Przegonia
--------------------------------------------------------------------------------
R
Rys
--------------------------------------------------------------------------------
S
Sas
Slepowron
Starykon
Sulima
Syrokomla
--------------------------------------------------------------------------------
T
Trzaska
--------------------------------------------------------------------------------
U
--------------------------------------------------------------------------------
V 
--------------------------------------------------------------------------------
W
Wadwicz
--------------------------------------------------------------------------------
Y
--------------------------------------------------------------------------------
Z
Zagloba
Zaremba
Zlota Wolnosc 

******************************************************************************************
*******************************************************************************************

Планета Матуcевичей
http://www.matusiewicz.org/ps.htm#herb

                                                    Описания и рисунки гербов

                                                     Герб "Лебедь" ("ŁABĘDŹ")

                                              http://www.matusiewicz.org/imgz/herb.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     Герб "Любич" ("Lubicz")

                                             http://www.matusiewicz.org/imgz/lubich.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Герб "Слеповрон" ("Slepowron")

                                                 http://www.matusiewicz.org/imgz/slepowron.jpg

*******************************************************************************************

                                                             Herb "Leliwa"

                        odmienna Ignacego Andrzeja Baira (Baiera, Bajera, Bayera)
                                    w świetle dyplomu nobilitacyjnego z 1673 r.

http://www.szlachta.org/bajer_nobilit.htm

                  http://www.szlachta.org/obraz/baj_nobilit3.jpg

                                Herb Leliwa odmienna, nadany Ignacemu Andrzejowi Bair,
                                (odrys z oryginalnego rysunku z dyplomu nobilitacyjnego)

******************************************************************************************

    На рисунке ( см. http://sovet.geraldika.ru/article/14975 )

                                     Измененный польский герб "Равич" ("Rawicz")

                                          http://sovet.geraldika.ru/images/stoz.jpg

    Герб российских дворян Костырко-Стоцких - измененный польский герб Равич (Rawicz); он отличается от исходного тем, что дева здесь – обнажена, а золото щита заменено на червлень. Костырко-Стоцкие приняли этот герб в знак происхождения от польских шляхтичей Стоцких герба Равич.
Рисунок Михаила Медведева (фрагмент).

                                                Польский герб "Равич" ("Rawicz")

                                                     http://www.republika.pl/akromer/rawicz2.gif

******************************************************************************************

Herbarz Mariusza Gizowskiego herbów patrycjuszy gdańskich
NIEZWYKŁY... NAJBOGATSZY HERBARZ GDAŃSZCZAN NUMEROWANE EGZEMPLARZE 736 stron, 341 herbów

http://www.republika.pl/akromer/hpg.html

******************************************************************************************

                                                Polskie Towarzystwo Genealogiczne
                                                http://www.ornatowski.com/cat.htm

Strony prywatne rodzinne

Antończyk http://www.antonczyk.pl/
Bajer, Czarny, Koperski, Staszak http://www.elle.ainet.pl/
Banks, Biały, Degórski, Jabłoński, Kolski, Kotecki, Muszyński, Olkiewicz, Skiba, Szerafin, Witaszek, Wójtowicz, Wegner, Zukowski http://republika.pl/witaszkowie/drzewa_ … iczne.html
Barcikowski, Nawarecki, Maliszewski, Mróz, Zator, Sołgała http://www.krzysbar.prv.pl/
Białkowski http://republika.pl/bialkowskijacek/
Bielecki http://www.man.poznan.pl/~bielecki/
Błaszkowski http://www.iglak.pl/blaszkowski/
Bobrzyński http://republika.pl/bobrzynski/
Bohosiewicz http://www.bohosiewicz.pl/
Bolek http://www.republika.pl/cygnar/
Boruc http://www.borucgen.cba.pl/
Bonarowski http://bonarowski.underweb.net/
Borowski --
Boruta http://www.ists.pl/boruta/
Brincken, Brinken http://www.ok.internetdsl.pl/olo/
Brożbar http://www.strony.wp.pl/wp/brozbar
Buczkowski http://www.ctnet.pl/bogorya
Bzowski http://www.szlachta.org/janota-bzowski.htm
Ciesielski http://republika.pl/bm_ciesielscy/
Chodkowski http://chodkowscy.republika.pl/
Chomacki, Homacki http://republika.pl/mchpro/
Cyparski http://family.cyparski.com/
Czachorowski http://www.czachorowiada.prv.pl/
Czeszyński http://republika.pl/czeszyna/
Dąbrowski http://www.dabrowski.esimple.pl/
Dmochowski http://www.geocities.com/Dmochowscy1/Dmochowscy.html
Dobrzyński http://dobrzynski.org/
Formanowicz http://www.formanowicz.kw.pl/
Frankiewicz http://w.frankiewicz.prv.pl/
Giedroyć http://strony.wp.pl/wp/annaordyczynska/Giedroyc.htm
Gołębiowski http://www.golebiowski.stansat.pl/
Gosiewski http://www.gosiewski.pl/
Grocholski http://www.grocholski.pl/
Guliński, Górecki http://www.geocities.com/a_gulinski/goreckip.htm
Ignaszewski http://www.ignaszewscy.and.pl
Jagiełłowicz http://www.jagiellowicz-genealogy.com/
Janota Bzowski http://www.szlachta.org/janota-bzowski.htm, http://www.szlachta.org/janota-bzowski2.htm
Jodkowski http://www.jodkowski.pl/
Kacprzak http://strony.wp.pl/wp/cz.kacprzak/
Kacprzak, Czach, Brząkalski, Iwański, Butza, Elmanowski http://www.republika.pl/czk/
Kałuski http://republika.pl/roger5/
Kamiński http://ancestry.prv.pl/
Karpiński Polubiński Jarowicki Perowski Wieszczyński Krapiwny http://www.angelfire.com/ca/korab/
Kobyliński http://www.enter.com.pl/kobylisc.htm
Koc http://www.koc.pl/
Kozikowski http://www.kozikowski.de/
Kawał, Janasik http://republika.pl/sebka3/
Kiersnowski http://republika.pl/wkiers/
Kobyliński http://www.enter.com.pl/kobylisc.htm
Kochanowicz http://republika.pl/corvinus/
Krassowski http://www.krassowscy.pl/
Kubis http://republika.pl/yakipl/
Latanowicz http://www.latanowicz.pl/
Lutomirski http://members.aol.com/interdate1/host.html
Łobejko http://www.strzemiecki.webpark.pl/
Łopatka http://www.petrvs.pl/lopatka/
Łoziński http://www.radioam.net/sp3nym/family/
Łuszpiński http://www.Luszpinski.net/
Machajewski http://www.machajewski.org/
Machoń http://www.strzemiecki.webpark.pl/
Magnuski http://www.magnuski.org/
Malczewski http://www.avantel.net/~pruiz/
Marusiński http://www.marusinski.prv.pl/
Matusiak http://www.republika.pl/domicius/
Matyjaszewski, Matyaszewski http://www.republika.pl/matyaszewski/
Mierzyński, Matecki, Przytulski http://www.rzgowiak.friko.pl/rzgowiak_menu.htm
Mineyko http://www.interlog.com/~mineykok/popolsku.html
Mokrzycki http://mokrzyccy.republika.pl/
Motylewski http://motylewski.host.sk/
Mróz, Kurpiewski, Kimaczyński, Jankowski http://www.angelfire.com/bc/Przemekstree/
Nater http://www.republika.pl/gen_nater/
Nienałtowski http://www.nienaltowski.net/
Niewalda, Topolnicki, Bieliński, Chalupec, Hulewicz http://republika.pl/harcerstwotozycie/genealogia/
Nowosielski http://www.nowosielski.com/
Okińczyc http://www.ensmp.fr/~scherer/cs/genealo … nczyc.html
Olechnowski http://republika.pl/dogmat/
Ołpiński, Tryszczyło http://strony.wp.pl/wp/olpinscy/
Ordyczyński http://annaordyczynska.webpark.pl/
Ornatowski http://www.ornatowski.pl/
Owczarek http://www.retsat1.net/ed023/index.htm
Paga http://www.paga.biz/
Pieniążek http://www.pieniazek.com/
Plewako http://www.plewako.pl/
Podstolski http://www.origo.podstolski.com/
Pokora, Walaszczyk http://www.republika.pl/alekpok/
Popiel http://members.tripod.com/krolpopiel/
Pszczółkowski http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/
Rodziewicz http://www.rodziewicz.glt.pl/
Roman http://freepages.genealogy.rootsweb.com … /roman.htm
Rościszewski http://www.rosciszewski.pl/
Róg, Wilk, Pyryt http://www.republika.pl/genealogiarwp/
Rożałowski http://rozalowski.info/
Ruszczyński http://www.jerrus111.webpark.pl/
Rytel http://www.rytel.waw.pl/
Siwiński http://www.geneanet.org/geneweb/gg.php3 … mp;lang=pl
Skubisz http://www.strzemiecki.webpark.pl/
Stafiński http://genealogia.stafinski.net/
Stankiewicz http://republika.pl/anstankiewicz/, http://www.stankiewicz.e.pl/
Stankiewicz, Narbutowicz, Cichoszewski, Lemanek http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/
Steifer http://steifer.w.interia.pl/
Strzemiecki http://www.strzemiecki.webpark.pl/
Szala, Szalla http://www.szalla.de/
Szramka, Schramka, Szczypiorski, Bonin http://republika.pl/szramka
Śpiewak http://www.spiewakowie.pl/
Tarnowiecki, Tarnawiecki http://www.tarnowieccy.prv.pl/
Turczyński http://www.turczynski.pl/
Wajda http://www.wajda.prv.pl/
Wąsowski http://www.wasowscy.republika.pl/
Werszler, Werschler http://www.werszler.biznes.net/gen/default.htm
Wilczewski http://www.wilczewski.com.pl/
Wimmer http://wimmer.neostrada.pl/genealogia/
Winiarski http://www.winiarscy.republika.pl/
Wiśniewski http://www.wisniewscy.prv.pl/,  http://republika.pl/stanislaw_wisniewski/
Wojtowicz http://www.szwajcar.opoka.org/
Wójcicki http://www.wojciccy.net/
Wyrwas http://www.wyrwas-familie.de/
Wystrach http://www.wystrach.de/
Żebrowski, Wartecki, Koza, Wróblewski http://home.wxs.nl/~vosse026/geneapl.htm
Żółtowski http://www.zoltowscy.org.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Татарские роды ВКЛ и Польши

Генеалагічнае дрэва роду ЭЛЬЯШЭВIЧАЎ. Family tree of Eliaszewicz.  Drzewo genealogiczne rody Eliaszewicz.
Герб РУДНIЦА (Наступ), h. Rudnica (Następ)

http://genlida.narod.ru/eliaszewicz/index.html

                             Литература по гербам татарских родов

“Herbarz rodzin tatarskih w Polsce”, Stanislaw Dziadulevicz. Wilno, 1932
“Herbarz rodzin tatarskih Wielkogo księstwa Litewskiego”, Stanislaw Dumin. Gdansk, 1999.
“Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоўскага 1528 года”, Менск, 2003.
“Беларускiя мусульмане i беларуская лiтаратура арабскiм пiсьмом”, д-р Я.Станкевiч, Вiльня, 1933.
“Lietuvos totoriai XIX a.”, Tamara Bairasauskaite, Вiльня, 1996.

(ссылки и литературу указал NUMIZMA)

**************************************************************************************************
                                             
                                               Ост - Зейские роды

                       По матрикулам курляндского, лифляндского и эзельского дворянства.

Остзейские роды, владельцы поместий в Латвии (в алфавитном порядке)
http://www.castle.lv/ostsee.html

Бароны фон Засс
Родовые гербы фамилии фон Засс

http://www.castle.lv/rodi/von_zass.html
http://www.offtop.ru/castles/view.php?o … p;t=171056

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KSIĄŻĘTA KURLANDII (KURLANDII I SEMIGALII)
http://www.republika.pl/akromer/poczet_kurlandia.html

HERBY INFLANT
http://www.republika.pl/akromer/ter_inflanty.html

MISTRZOWIE KRAJOWI INFLANT
http://www.republika.pl/akromer/poczet_ … czycy.html

**************************************************************************************************

                                                Другая литература

http://www.ornatowski.com/index/index.htm (входить через этот сайт):

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, indeks... (337kB)

Czesław Malewski Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku,  indeks... (82kB)

Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006
18000 nazwisk, indeks... (42kB)

Suma Tomasz Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny, DiG, Warszawa 2006
2186 nazwisk, indeks... (62kB)

Stanisław Kirkor Pod sztandarami Napoleona
636 osób, indeks... (45kB)

Stanisław Kirkor Słownik oficerów Legii Nadwiślańskiej i pułków Ułanów Nadwiślańskich
636 osób, indeks... (45kB)

Robert Bielecki Szwoleżerowie Gwardii. 1 Słynne pułki polskie,
4258 osób, indeks... (124kB)

Alfred Znamierowski Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004
11.500 nazwisk, indeks... (355kB)

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo tarnopolskie.
903 nazwiska właścicieli ziemskich i nazwy majątków. indeks... (60kB)

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo stanisławowskie.
619 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. indeks... (40kB)

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie.
1000 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. indeks... (40kB)

Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo wołyńskie.
1100 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. indeks... (44kB)

Alfred Révérend Armorial du Premier Empire, Paris,1894-97
51 nazwisk, indeks... (22kB)

Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, L&L, Gdańsk 2003
18.600 nazwisk, indeks... (577kB)

Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, DWN, Łódź 2001
359 osób, indeks... (22kB)

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867).
4513 nazwisk. indeks... (160kB)

Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny.
797 nazwisk. indeks... (37kB)

Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 1-16, Warszawa 1905 (1899-1913).
25707 nazwisk. indeks... (255kB)

Herbarz Szlachty Witebskiej
193 nazwiska. indeks... (13kB)

Czesław Malewski, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX w. Fragment: Prześladowani w 1863 r.
241 osób represjonowanych w 1863 roku. indeks... (13kB)

Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty.
200 nazwisk. indeks... (12kB)

R. Mienicki, Rejestr popisowy wojewodztwa Polockiego z dn. 30.IX.1765, drukowany w czasopiśmie "Ateneum Wileńskie " (XI, 1936). Fragment: Rejestr popisowy Nowogródka
indeks... (12kB)

Anna Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
1500 osób. indeks... (12kB)

Czesław Malewski, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX w.
800 osób. indeks... (24kB)

Czesław Malewski, Jerzy Surwiło, Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie.
768 osób. indeks... (23kB)

Roman Horoszkiewicz, Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich
160 osób. indeks... (11kB)

Herbarz Orszański
119 osób. indeks... (11kB)

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
242 nazwiska. indeks... (10kB)

Herbarz Wołyński
5700 osób. indeks... (130kB)

Polacy represjonowani w Uzbekistanie w latach 1919-1952
557 osób. indeks... (156kB)

Uniwersały Komisji Skarbu Koronnego
94 osoby. indeks... (12kB)

Konarski Szymon Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - indeks nazwisk, DiG 1995, indeks... (22kB)

Ludgard hr. Grocholski Herold
72 osoby. indeks... (22kB)

******************************************************************************************

0

3

Источник - http://66.249.93.104/search?q=cache:8KngKRHfS3kJ:forum.vgd.ru/index.php%3Fa%3Ddo_print%26t%3D4994%26IB2XPforum_%3D240fdbc9385128306178be661a15eb2b+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F&hl=lt&gl=lt&ct=clnk&cd=5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wladzislaw написал 21 июля 2004 2:12

Тадеш Гайл не историк, а художник - любитель геральдики. Он взял информацию с "Польской энциклопедии шляхетской" и страмбовал ее. Сама Энциклопедия весьма странная. Поэтому и книга Гайла ничем новым не является.

Рекомендую вот эти книги:

Ostrowski J. hr. Ksiega herbowa rodow polskich. Warszawa, 1897. 620, 380, [15] s. Репринт в 1999.

Книга не завершена, до герба Syrokomla.  Было журнальное продолжение, но всего на несколько гербов.

Tablicy odmian herbowych  Chrzanskiego. Warszawa, 1909.

Переиздание типа репринта 2000.

Kojalowicz, W. Wijuk- Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego, tak zwany Compendium. Krakow, 1897.

Пару лет назад был репринт.

У Виюка-Кояловича был еще один гербовник Nomenclator. Года я не помню, у меня его нет. Он довольно редкий. Печать закончена небыла.

Albom armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatow XV–XVIII w.  Opr. B. Trelinska. Lublin, 2001.

Несмотря на название, здесь присутствуют и нобилитации Великого Княжества Литовского до объединения с Польским Королевством в Речь Посполитую (но не полно). Рисунков мало, но есть описания, чаще по латыни.

Это основные книги по геральдики Польского Королевства и Великого Княжества Литовского.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

4

*************************************************************************************************

                                  Bajorai ir didikai. Žymiausios LDK didikų giminės

Šaltinis - http://www.bajorusajunga.lt/saj_main.html

      Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui reikėjo daug ir gerų karių, ir jis didino bajorų skaičių. XV1a., kai buvo nutrauktas valstybės žemių dalinimas bajorų nuosavybėn, jų liko tik trečdalis. Du trečdalius jau turėjo bajorai. Didysis kunigaikštis, dosniai dalindamas valstybės žemes, sudarė ir stambius dvarus –latifundijas. Jų apimtis matyti iš 1528 m. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės surašymo.

      Bajorai siuntė vieną raitelį nuo turimų 8 kiemų.

      Visa valstybė turėjo 2776 raitelius, o iš jų etninė Lietuva - Vilniaus, Trakų vaivadijos ir Žemaičių seniūnija - atsiuntė 2478 raitelius. Iš to skaičiaus Kęsgailos - 768, Radvilos - 621, Goštautai - 466, Astikai - 337.

      Pacai, Sanguškos, Svirskiai, Giedraičiai, Valavičiai ir kiti žymiausi bajorai turėjo savo dvarus net keliuose pavietuose (districts).
 
      Išdalinęs valstybės žemes, didysis kunigaikštis pats tapo priklausomas nuo stambiųjų bajorų. Valdovų privilegijomis bajorams buvo kuriamas jų luomas. Pradžią davė 1387m. Jogailos privilegija, o užbaigė 1567m. Lietuvos Statutas (Teisinis kodeksas). Per tą laiką bajorai gavo apie 40 privilegijų. Kuriant bajorų luomą su išimtine žemės nuosavybe, nuolat buvo siaurinamos valstiečių teisės.

      Bajoras savo valdoje dominijoje tapo viešpats. Be jo žinios niekas (taip pat ir valstybė) negalėjo rinkti mokesčių, administruoti ir teisti jo valstiečių. Po valakų reformos 1557m. valstiečiai prarado žemės nuosavybę ir asmens teises. Jie ir visas jų turtas tapo bajoro nuosavybe.

      Bajoro asmeninės laisvės pagrindinis požymis buvo valdovo garantija,kad jis nebus suimtas be teismo sprendimo.  Nuo XV a. vidurio į pasitarimus valdovas ėmė šaukti ir bajorų atstovus ir kartu spręsti valstybės reikalus.

      Bet bajorų atstovai tokiuose pasitarimuose - seimuose dar nevaidino didesnio vaidmens. Viską sprendė stambieji bajorai-didikai (magnatai) su kunigaikščiu.

                                                            Bajorų demokratija
     
    Persilaužimas smulkiųjų ir vidutinių bajorų naudai įvyko 1564-1582m. dėl teismų ir administracijos reformos ir antrojo Lietuvos Statuto (1566 m). Nuo to laiko prasidėjo bajoriškosios demokratijos laikotarpis. Bet jis buvo neilgas, nes pamažu vėl įsigalėjo ponai, t.y. magnatai arba didikai. Bajorų demokratija virto fikcija.

    Bajorais (versti-bojar) imta vadinti tuos žmones, kurie nuėjo su valstiečiais į valakus ir vykdė prievoles. Tai buvo ponų tarnai, pasiuntiniai, kitų tarnybų žmonės.

    Tikruosius bajorus - luomą su pilietinėmis teisėmis imta vadinti iš lenkų perimtu žodžiu šlėktomis arba žiemionimis. Terminas šlėkta kilo iš vokiško žodžio Geschlecht (t.y giminė, šeima, lytis.Tačiau šis luomas istoriškai yra vadinamas bajorais (verčiant į anglų kalbą reikėtų naudoti žodį nobles, jokiu būdu ne gentry). Be to, mums nelabai priimtinas lenkiškas šlėktų (szlachta) vardas.       

                                                                Bajorų didikai
     
         Bajorų viršūnę – didikus išskyrė trys požymiai:

1. Stambios latifundijos daugelyje pavietų (in counties and districts),
2. Šventosios Romos imperijos suteiktas kunigaikščio ar grafo titulas,
3. Senatorių (ministro, vaivados ar kašteliono) pareigos. 

    Magnatų buvo nedaug: Radvilos (Radziwil), Pacai, Tiškevičiai, Sapiegos, Oginskiai, Višniovieckiai. Masalskiai, Pliateriai. Bet jie sprendė Lietuvos likimą.

    Tuo tarpu Žemaitijoje bajorų - šlėktų daugumą (apie 75% viso luomo) sudarė vadinamieji vienkiemių arba akalicų šlėktos. Jie neturėjo baudžiauninkų, bet turėjo visas luomo teises. Dažnai didysis kunigaikštis skyrė karius bajorus pasienio sargybai. Taip prie Nevėžio atsirado ištisi šlėktų traktai - Laudos, Dotnuvos ir pan. Jeigu jūsų pavardė Laudanskas, Urniežius, Urbanavičius, Šimanskis, Vaškevičius, gali būti, kad jūsų prosenelis kilęs būtent iš tokių pasienio bajorų.

    XVIa. vid. susidarius uždaram bajorų - šlėktų luomui, visos pilietinės teisės priklausė tik šiam luomui. O jis XV11a. pab. sudarė 8 - 10% visų krašto gyventojų.

    Bajorai vadino save tauta, gi valstiečius ir miestiečius - tik žmonėmis. Politinė tauta – piliečiai - vieni valdė valstybę.

    Lyginant su kitomis Europos valstybėmis, bajorijos čia buvo nepaprastai daug. Net Ispanija ir Vengrija, kur bajorija sudarė 5% visų gyventojų, negalėjo varžytis su Lietuvos Didžiąja kunigaikštyste, ką čia jau kalbėti apie Prancūziją, kur ji tesudarė 1% gyventojų, ir Angliją su 2%.

*************************************************************************************************

                                                      Žymiausios LDK didikų giminės

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:LDK_didikai

A

Alelkaičiai (Sluckiškiai)
Alšėniškiai  http://lt.wikipedia.org/wiki/Alnikiai
Astikai  http://lt.wikipedia.org/wiki/Astikai

C

Chodkevičiai  http://lt.wikipedia.org/wiki/Chodkeviiai
      Jonas Chodkevičius  http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Chodkeviius

Č

Čartoryskiai  http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/1.php?id=894

G

Goštautai http://lt.wikipedia.org/wiki/Gotautai
      Albertas Goštautas

I

Iljiničiai

K

Kęsgailos  http://samogitia.mch.mii.lt/ISTORIJA/seniunai.htm
               http://209.85.129.104/search?q=cache:IttHA0t80_YJ:www.varniai-museum.lt/index.php?mid=37&art=339&langID=1 Ksgailos&hl=lt&gl=lt&ct=clnk&cd=1
               http://en.wikipedia.org/wiki/Ksgailos
       Švėkšna  http://lt.wikipedia.org/wiki/vkna
                     http://www.archyvai.lt/exhibitions/dvarai/sveksna.htm
       Kražiai http://postilla.mch.mii.lt/Tevuzeme/kraziai.htm

O

Ostrogiškiai

P

Pacai  http://lt.wikipedia.org/wiki/Pacai
      Mykolas Kazimieras Pacas http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Kazimieras_Pacas
Pliateriai http://www.silutevb.lt/biblwww/Pin-Plo.html
             http://www.archyvai.lt/exhibitions/dvarai/sveksna.htm
      Jurgis Pliateris  http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/plateris.lt.htm

R

Radvilos - Radvilų giminė kilusi iš bajorų Astikų
              http://lt.wikipedia.org/wiki/Radvilos
              http://ldmuziejus.mch.mii.lt/Muziejusir … dvilos.htm
              http://ldmuziejus.mch.mii.lt/muziejusir … dvilos.htm
              http://ldmuziejus.mch.mii.lt/muziejusir … samiau.htm
              http://mok.splius.lt/~sventupis/bibliot … /index.htm
              http://www.straipsniai.lt/radvilos/puslapis/8470
              http://www.heritage.lt/naujienos/1997/radvilos.htm
              http://www.sala.lt/portal/index.php?han … p;id=21245

     Barbora Radvilaitė  http://lt.wikipedia.org/wiki/Barbora_Radvilait
     Jurgis Radvila  http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Radvila
     Mikalojus Radvila Juodasis http://lt.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Radvila_Juodasis
     Mikalojus Radvila Rudasis

S

Sapiegos  http://lt.wikipedia.org/wiki/Sapiegos

T

Tiškevičiai  http://lt.wikipedia.org/wiki/Tikeviiai
                 http://www.straipsniai.lt/tiskeviciai
Tyzenhauzai - Rokiškio grafai Tyzenhauzai  http://muziejus.rokiskyje.com/istorija.php#6

V

Višnioveckiai

*************************************************************************************************

0

5

Спасибо Кястас!
     Я не причисляю себя к потомкам древнего рода, но герб моей фамилии мне понравился.:)) Ворон, держащий в клюве золотое кольцо, а в лапах - крест с подковой....это очень символично. Взял как аватар.:))

Отредактировано Petrovich (2006-10-04 02:32:09 pm)

0

6

Виктор - твой герб :)

                                              Герб "Слеповрон" ("Slepowron")

                                                 http://www.matusiewicz.org/imgz/slepowron.jpg

Более подробно об этом гербе (на английском)
http://www.polishroots.org/herbarz/slepowron.htm

************************************************************************************************
   
Из собраний Эрмитажа

                                                                     Россия

                                                   Печать с гербом Слеповрон
                               http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_7_5b.html

http://www.hermitagemuseum.org/imgs_Ru/03/artwork/r3_7_5b_seals.jpg

     Конец XVIII - начало XIX вв.

     Золотистый кварц, серебро, бирюза; 34х40 мм, высота - 62 мм

     Печать вырезана на куске золотистого кварца прямоугольной формы, вставлена в серебряную оправу, покрытую бирюзой. В верхней части имеет шарообразную ручку. На матрице изображен польский герб Слеповрон (сидящий на подкове ворон с кольцом в клюве) в обрамлении трофеев. Такое изображение весьма характерно для дворянства, проживавшего в западных и юго-западных регионах России в конце XVIII-начале XIXвв.

0

7

Литература и каталоги

******************************************************************************************

                                                Polskie Towarzystwo Genealogiczne
                                               
http://www.ornatowski.com/cat.htm

Poszukiwania
KATALOG STRON

Prowadząc poszukiwania w Internecie pamiętaj o następujących zasadach:

    Szukaj nazwisk według pisowni oryginalnej (np. Trąbka) jak również w różnych wariantach (np. Trabka, Trombka, Tropka). Zaborcy (Rosjanie, Niemcy i Austriacy) często nie mogli zapisać nazwisk według oryginalnej pisowni ponieważ albo występowały w nazwiskach polskie znaki diakrytyczne albo też spisywali osoby niepiśmienne, które nie znały pisowni swoich nazwisk. Często też nazwiska były zapisywane w ich brzmieniu fonetycznym, niezgodnym z pisownią. Również nazwiska i imiona osób które wyemigrowały często ulegały zniekształceniu.
W odniesieniu do kobiet poszukuj przede wszystkim nazwisk panieńskich gdy przeszukujesz miejsca poświęcone genealogii lub akty urodzenia lub ślubu.

Poszukiwania najlepiej zacząć od następujących miejsc:

Przeglądnij zasoby Ornatowski.com  INDEKS NAZWISK
Sprawdź ilość osób noszących dane nazwisko w Polsce: Rymut Kazimierz
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (wg. bazy PESEL, ok. 94% populacji, stan na 1992 rok)
http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html

Przeglądnij wykaz osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w 1929 r. w miejscowościach z których pochodzą Twoi przodkowie (Księga Adresowa Polski 1929)
http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/ … bd1929.htm

Uwaga  - wpisuj nazwy bez polskich znaków, np. wpisuj Biala zamiast Biała!

Sprawdź występowanie poszukiwanego nazwiska w ogólnych wyszukiwarkach internetowych WYSZUKIWARKI
http://www.ornatowski.com/seek.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazy danych, spisy - Genealogia i heraldyka polska

Bazy danych archiwów państwowych
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
(m.in. Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD)

Nazwiska szlachty polskiej z terenu Prus Wschodnich (1772)
http://home.foni.net/~adelsforschung/huld.htm

Indeks Represjonowanych. Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR:
http://www.indeks.karta.org.pl/

Baza danych mieszkańców Poznania w 1792 r. na podstawie spisu posesji miasta
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/JW70/poznan.htm

PolishRoots - Database
http://www.polishroots.org/database.htm

Baza danych 3 mln wpisów, głównie Żydów
http://www.jewishgen.org/databases/Poland/

The Central Database of Shoah Victims' Names
http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome

Zabór Pruski, Poznańskie
http://home.foni.net/~herumstreifer/verbrech19.htm

Zabór Pruski, Poznańskie, 1793-1794 Land Records of South
Prussia 
http://genealogy.drefs.net/Introduction.htm

Zabór Pruski, Kataster kontrybucyjny Prus Królewskich z 1772/1773   
http://www.odessa3.org/collections/land/wprussia/

Dane Polaków i Cyganów deportowanych do KL Auschwitz z Warszawy, Polski południowej i Kielecczyzny
http://www.auschwitz.org.pl/new/index.p … ryb=szukaj

Lista kawalerów polskiego orderu Virtuti Militari (1792-1992)
http://feefhs.org/PL/vm/vmindex.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genealogia i heraldyka polska

Instytut Genealogii
http://www.instytut-genealogii.com.pl/

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny
http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/IHW1.htm

Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
http://www.genealogia.hist.uni.wroc.pl/

Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej
http://www.poczetwladcow.prv.pl/

Władcy Świata
http://republika.pl/poczet2/

Heraldyka i genealogia
http://www.bezuprzedzen.pl/heraldyka/

PolishRoots
http://www.polishroots.org/

PolishRoots - Genealogy & Poland - a guide
http://www.polishroots.org/genpoland/index.htm

Genealogia dynastyczna
http://genealog.home.pl/

Genealogia dynastyczna
http://www.jsp.alpha.pl/genealog/index.php

Polish Nobility Association
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9615/index.html

Polskie Towarzystwo Genealogiczne w Ameryce
http://www.pgsa.org/

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku
http://odwp.pultusk.pl/odwp/

Centrum Heraldyki Polskiej
http://www.herby.org.pl/

Czasopisma:

"Genealogia"
http://www.genealogia.hist.uni.wroc.pl/
[czasopismo, wydawnictwo seryjne utworzone w 1991 roku, poświęconym problematyce historyczno-genealogicznej]

"Pro Memoria"
http://www.promemoria.pl/
[czasopismo miłośników przeszłości, stały dział Heraldyka i Genealogia, możliwość zakupu i prenumeraty]

Sprzedaż materiałów genealogicznych:

Wydawnictwo DIG
http://www.dig.pl/

Oficyna Wydawnicza "Jasieńczyk"
http://www.heraldyka.pl/

Więcej informacji o sprzedaży w dziale ZAKUPY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacje

Komercyjne

Instytut Genealogii
http://www.instytut-genealogii.com.pl/

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny
http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/

Serwis Genpol.com
http://www.genpol.ornatowski.com/

Niekomercyjne

PolishRoots
http://www.polishroots.org/

Polish Nobility Association
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9615/index.html

Polskie Towarzystwo Genealogiczne w Ameryce
http://www.pgsa.org/

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku
http://odwp.pultusk.pl/odwp/

Centrum Heraldyki Polskiej
http://www.herby.org.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwa

Archiwa Państwowe
http://www.archiwa.gov.pl/indexpl.html

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
http://www.agad.prv.pl/

Wykaz archiwów państwowych w Polsce
http://www.archiwa.gov.pl/mapa/index.html

Archiwa Ukrainy
http://www.archives.gov.ua/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genealogia i heraldyka światowa

Rosyjski Słownik Biograficzny (również polskie nazwiska)
http://www.hi-edu.ru/xPol/
http://www.rulex.ru/brbs.htm

Heraldyka - symbolika, blazonowanie
http://www.heraldryclipart.com/m24learnpop.html

Heraldyka francuska
http://www.euraldic.com/

Księgi Pamiątkowe Imperium Rosyjskiego
http://www.otvet.ru/#sur

Ancestry.com
http://www.ancestry.com/

Der Deutsche Genealogie Server
http://www.genealogienetz.de/

MyFamily.com
http://www.myfamily.com/

Ornatowski.com
http://www.ornatowski.com/

RootsWeb
http://www.rootsweb.com/

Genealogy.com
http://www.genealogy.com/

Worldhistory.com
http://www.worldhistory.com/genealogy.htm

National Genealogical Society
http://www.ngsgenealogy.org/

New England Historic and Genealogical Society
http://www.newenglandancestors.org/

Genserv - GEDCOM repository
http://www.genserv.com/

GENDEX - WWW Genealogical Index
http://www.gendex.com/gendex/

American Family Immigration History Center
http://www.ellisislandrecords.org/

DistantCousin.com - Genealogy Data and Genealogy Link Library
http://distantcousin.com/

FamilySearch Internet
http://www.familysearch.org/

Heraldica
http://www.heraldica.org/

Heraldry on the Internet
http://digiserve.com/heraldry/

Genealogy Surnames
http://www.kindredkonnections.com/

GeneaNet - Discover your genealogy and family history
http://www.geneanet.org/

The Genealogy Home Page
http://www.genhomepage.com/

GenealogyPortal.com
http://www.genealogyportal.com/

Cindi's List
http://www.cyndislist.com/

RootsForum.com - Eastman's Online Genealogy Newsletter
http://www.rootsforum.com/

GenealogyToday
http://www.genealogytoday.com/

Liste der Gemeinden mit Kirchspielen und Amtsbezirken
http://www.schlawe.de/gemeinden/

Microfilmed Records LDS Family History Library
http://www.rootsweb.com/~ukrwgw/fhc.html

Wyszukiwanie numerów filmów LDS
http://www.bartold.com/genealogy/

RootsWeb - Ukraine Town Location Guide
http://www.rootsweb.com/~ukrwgw/ukrainetown.html#step1

MaxPages - Poland Border Surnames
http://maxpages.com/poland/

MaxPages - UKRAINIAN RESEARCH
http://maxpages.com/poland/Ukrainian_Research

Ukrainian InfoUkes
http://www.infoukes.com/genealogy/

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy miasta Kijowa 
olga@archiv.freenet.kiev.ua

Heraldyka Ukraińska/Ukrainian Heraldry
http://www.heraldry.com.ua/

Galicia Family Genealogy Forum
http://genforum.genealogy.com/galicia/

Archiwa republiki Czech
http://www.mvcr.cz/archivy/peva/

Serbia - genealog Robert Jerin
rjerin26@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poszukiwacze profesjonalni

PROFESSIONAL GENEALOGY RESEARCHERS:

ProGenealogists.com (US, Canadian and European research)http://www.progenealogist.com/

East European Genealogical Society
http://www.eegsociety.org/

RAND Genealogy Club
http://www.rand.org/contact/personal/Genea/

Litewskie biuro genealogiczne "Zielony Zamek"
http://genealogy.z-port.com/

PROFESJONALNI POSZUKIWACZE GENEALOGICZNI:

Więcej informacji o polskich poszukiwaczach w dziale POSZUKIWACZE
http://www.ornatowski.com/sea.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia

"Inwentarz metryki koronnej księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 - 1795 " (mikrofilmy teksty łacińskie i polskie, wykazy oficerów wojska koronnego - dymisje , patenty 1789- 1792).
http://agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MKINw.xml

Sumariusz Metryki Koronnej dla panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632
http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/summet/

Pochodzenie Słowian
http://www.taraka.most.org.pl/0_slow.htm

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/SGKPinfo.html

Napoleon Bonaparte
http://napoleon.gery.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Biblioteki

Biblioteka Narodowa
http://www.bn.org.pl/

Biblioteka Kongresu USA
http://www.loc.gov/

Światowy Katalog Bibliotek
http://www.lib.virginia.edu/natlcats.html/

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
http://www.buw.uw.edu.pl/

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
http://pka.bj.uj.edu.pl/PKA/index.php

Bibliotekę Gdańską PAN
http://www.bgpan.gda.pl/

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie
istorijos.archyvas@lvia.lt
(napisz w języku polskim, dokumenty wystawiają w języku litewskim)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strony opisujące różne miejsca

Garwolin
http://strony.wp.pl/wp/garwolin2/index2.htm

Lwów:
http://www.lwow.home.pl/,  http://www.lwow.com.pl/,  http://www.kresy.cc.pl/lwow/

Rzęsin, Ubocze, Gryfów Śląski, Dolny Śląsk
http://www.icpnet.pl/~jjr/

Tarnopol
http://www.tarnopol.prv.pl/

Wilno
http://www.kresy.cc.pl/wilno/

Wołyń
http://wolyn.republika.pl/

Księga Adresowa Polski 1929 r zawartość Księgi,  przeszukiwanie Księgi wg. miejscowości

Książka telefoniczna miasta Białystok z 1938 roku
http://www.zchor.org/bialystok/telephone.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapy

Rzeczpospolita i Centralna Europa
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm (szczegółowa!)

Rzeczpospolita
http://www.polishroots.org/geo_maps.htm

Białoruś
http://info.poehali.net/

Ukraina 1:100.000, 1cm=1km!
http://www.lib.berkeley.edu/EART/maps/x-ussr/M35W.html

Ukraina
http://www.lib.utexas.edu/maps/

MultiMap.com
http://multimap.com/

Maps of Europe - FEEFHS (Federation of East European Family History Societies)   
http://feefhs.org/maps/indexmap.html

Lokalizacja miejscowości w Europie
http://www.jewishgen.org/ShtetlSeeker/loctown.htm

Przewodnik znajdowania miejscowości na Ukrainie
http://www.rootsweb.com/~ukrwgw/ukrainetown.html

Więcej map znajdziesz w dziale  MAPY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowości, mniejszości etniczne

Tatarzy
http://www.tatarzy.tkb.pl/

Wołosi
http://www.genealogia.okiem.pl/wolosi.htm

Polskie serwisy internetowe genealogiczne

Ornatowski.com
http://www.ornatowski.com/

Genotype.pl
http://www.genotype.pl/

Genealogia Polska
http://www.genealogiapolska.pl/

Genpol.com
http://www.genpol.com/

Okiem genealoga
http://www.genealogia.okiem.pl/

Serwisy polonijne:

Anglia
http://www.miecio.pl/

„Pro Polonicum”
http://www.swisspass.ch/propolonicum.htm

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

                            HERBY RYCERSTWA POLSKIEGO - Bartosz Paprocki - (reprint)

[CD/DVD] 48.00.PLN

ISBN 83-89358-13-1

Opis opracowania:

    Jeden z najstarszych herbarzy polskich - służył on jako jednoze źródeł dla herbarza Kaspra Niesieckiego. Oferowany reprint elektroniczny został uaktualniony i wydany powtórnie (po raz pierwszy w 1584 r. przez Bartosza Paprockiego) dzięki Kazimierzowi Józefowi Turowskiemu w 1858 r. Dzieło to zawiera opisy herbów polskich, litewskich i obcych, którymi legitymuje się arystokracja i szlachta polska. Opisuje też historię wielu polskich rodów i dynastii. Zawiera ponadto spis wszystkich osób i rodzin cytowanych w tym wspaniałym herbarzu.

   Rok wydania oryginału: 1584 i 1858 r.

   Język POLSKI (tak jak oryginał).

                http://shop.jurzak.pl/images/herby-paprocki.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

              ZBIÓR NAZWISK SZLACHTY - Piotr Nałęcz Małachowski - (reprint)

[CD/DVD] 28.00.PLN

ISBN 83-89358-11-5

Opis opracowania:

    Spis nazwisk szlachty i herbów. Komputerowa wersja dzieła "ZBIOR NAZWISK SZLACHTY z Opisem Herbów własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim PRZEZ URODZONEGO PIOTRA NAŁĘCZA MAŁACHOWSKIEGO Ziemianina Woiewod: Czerniechow UŁOZONY, POPRAWIONY, POMNOZONY, I POWTORNIE DO DRUKU PODANY". Ten pełny tytuł opisuje jego zawartość. Dzieło zawiera spis nazwisk szlachty i opisy 563 herbów.

   Rok wydania oryginału: 1805.

   Język POLSKI (tak jak oryginał).

                 http://shop.jurzak.pl/images/zbior-malachowski.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

         ROCZNIK SZLACHTY POLSKIEJ 1881 - Jerzy Sewer hr. Dunin Borkowski - (reprint)
                                                         [CD/DVD] 29.00.PLN

ISBN 83-89358-05-0

Opis opracowania:

Genealogie wybranych rodów - panujących (w 1881 r.) i polskich. pracy Jerzego Sewera hrabiego Dunina Borkowskiego. Zawiera następujące działy : rodziny panujące, rodziny szlacheckie polskie (książęta, hrabiowie, członkowie dziedziczni Izb Panów, baronowie, szlachta, Order Maltański). Autor podał genealogie rodów dla Niego współczesnych (1881 r.).

                 http://shop.jurzak.pl/images/rocznik-1881-borkowski.jpg

******************************************************************************************
http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

                                         HERBARZ POLSKI - Kasper Niesiecki - (reprint)
                                                         [CD/DVD] 89.00.PLN

ISBN 83-89358-03-4

Opis opracowania:

    Klasyka wśród herbarzy polskich. Elektroniczna wersja najbardziej popularnego herbarza polskich rodzin arystokratycznych i szlacheckich. Zawiera pełen zakres nazwisk i herbów (od A do Z). Herbarz ten jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy dla genealogów, historyków i badaczy korzeni polskich rodzin.
Tytuł oryginału: HERBARZ POLSKI ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep.Bobrowicza w Lipsku nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela. 1839-1846.

                 http://shop.jurzak.pl/images/herbarz-niesiecki.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

                       HERBARZ POLSKI - Adam Boniecki - (reprint) - [wersja CD]
                                                      [CD] 99.00.PLN

ISBN 83-89358-00-X

Opis opracowania:

    Herbarz polskich rodzin arystokratycznych i szlacheckich. Zawiera opis rodów szlacheckich od nazwiska Aaron do Makomaski. Herbarz ten nie został ukończony ponieważ jego autor - Adam Boniecki - zmarł 24.06.1909 r., ale jego dzieło jest uznawane jest do tej pory za najlepsze opracowanie tego typu.

    Opracowanie to jest elektroniczną wersją dzieła Adama Bonieckiego - HERBARZ POLSKI w 16-tu tomach, które zostało wydane w latach 1899-1913.

               http://shop.jurzak.pl/images/herbarz-boniecki.jpg

INDEKS NAZWISK - Herbarz Polski - Adam Boniecki

Źródło

     Boniecki Adam Herbarz polski, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (1899-1913). Reprint.

     Należy pamiętać, że Adam Boniecki doprowadził opisy rodzin jedynie do litery M. Ostatnia rodzina to Makomascy. Opisy niektórych rodzin są wielostronicowe, w innych przypadkach rodzina opisywana jest jednym zdaniem. Niektóre opisy dotyczą końca XVIII wieku, niektóre kończą się w XVI wieku. Wiele nazwisk jest jedynie wzmiankowanych wśród opisów innych rodzin, często wzmianka dotyczy samego nazwiska bez podanego imienia (np. "...kupił od Rzeckiego"). Adam Boniecki w Herbarzu Polskim przytacza około 25.700 nazwisk.

    Wykaz został przygotowany na podstawie doskonałej edycji elektronicznej na CD-ROM opracowanej przez "Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne", zawierającej oprócz zeskanowanych tomów jako jedyna również dane pełnotekstowe pogrupowane według nazwisk i herbów. http://www.przodkowie.com/

Indeks
http://www.ornatowski.com/index/herbarzpolski.htm

    Indeks nazwisk występujących w Herbarzu (25707 pozycji).
Wiele nazwisk jest jedynie wzmiankowanych wśród opisów innych rodzin. Należy pamiętać, że Adam Boniecki doprowadził opisy rodzin jedynie do litery M. Ostatnia rodzina to Makomascy.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

                  KSIĘGA HERBOWA RODÓW POLSKICH - Juliusz hr. Ostrowski - (reprint)

[CD/DVD] 58.00.PLN

ISBN 83-89358-07-7

Opis opracowania:

    Ryciny herbów polskich i ich opisy. Elektroniczna wersja dzieła Juliusza hr. Ostrowskiego - Księga herbowa rodów polskich w 19-tu zeszytach, które zostało wydane w latach 1897-1906. Zawiera czarno-białe ryciny 3.664 herbów arystokracji i szlachty polskiej od Abdank do Syrokomla VIII, a także dokładne opisy zamieszczonych herbów od Abdank I do Sylm, przy których podane są znane nobilitacje i rodziny herbowne. Dzieło to jest wspaniałym podręcznikiem dla osób pragnących odtworzyć herb swojego rodu, oraz materiałem źródłowym dla heraldyków. Prezentowany reprint posiada oryginalny układ oryginału ( poszczególne zeszyty zawierały częśc rycin, a po nich zamieszczone były strony z opisami ).

   Lata wydania zeszytów oryginału: 1897-1906 r.

   Język POLSKI (tak jak oryginał).

              http://shop.jurzak.pl/images/ksiega-ostrowski.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

              RODZINA. HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ - Seweryn hr. Uruski - (reprint)

[CD/DVD] 94.00.PLN

ISBN 83-89358-06-9

Opis opracowania:

   Trzeci z "wielkiej trójki" polskich herbarzy. Elektroniczna wersja dzieła Seweryna hrabiego Uruskiego w 15-tu tomach. Oryginał został wydany w latach 1904-1931. Zawiera opis rodów szlacheckich od nazwiska Abakanowicz do Rzyszko.

   Lata wydania oryginału: 1904-1931.

  Język POLSKI (tak jak oryginał).

                http://shop.jurzak.pl/images/herbarz-uruski.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

                        POCZET SZLACHTY GALICYJSKIEJ I BUKOWIŃSKIEJ - (reprint)

[CD/DVD] 39.00.PLN

ISBN 83-89358-10-7

Opis opracowania:

   Szlachta Galicji i Bukowiny. Elektroniczna wersja dzieła będącego spisem szlachty Galicji i włączonej do niej w 1787 roku Bukowiny wg stanu na przełom XVIII i XIX w.

Rok wydania oryginału: 1857.

Język POLSKI (tak jak oryginał).

                http://shop.jurzak.pl/images/galicja-bukowina.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

               LEGJA HONOROWA W POLSCE 1803-1923 - Stanisław Łoza - (reprint)

[CD/DVD]

ISBN 83-89358-04-2

Opis opracowania:

    Historia i spis kawalerów Orderu Legii Honorowej. Elektroniczna wersja broszury (wydanej w 1923 roku) opisującej historię, administrację Orderu Legii Honorowej nadanej Polakom. Najważniejszą częścią tej pracy jest spis osób odznaczonych Orderem Legii Honorowej. Cytowane osoby mają przytoczone daty urodzenia i śmierci (przed 1923 rokiem), oraz tytuły i pełnione funkcje. Jest to bardzo dobre i pewne źródło danych dla genealoga.

    Rok wydania oryginału: 1923.

   Język POLSKI (tak jak oryginał).

              http://shop.jurzak.pl/images/legja_loza.jpg

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … 9f9dd4c8c0

SKLEP-GD : genealogia i heraldyka

             HERBARZ RODZIN TATARSKICH W POLSCE - Stanisław Dziadulewicz - (reprint)
                                                   [CD/DVD] 38.00.PLN

ISBN 83-89358-09-3

Opis opracowania:

    Podstawowe źródło wiedzy o polskich Tatarach. Elektroniczna wersja herbarza Tatarów polskich. Niewiele osób wie, że ich korzenie można odnaleźć pośród szlacheckich rodzin tatarskich. Dzieło to uzmysławia nam jak wielu Tatarów walczyło za Polskę i było wielkimi polskimi patriotami.

    Wersja elektroniczna posiada hipertekstowy spis nagłówków wszystkich stron oryginału (ikona Show/Hide Navigation Panel) i jest zbiorem skanów (plików graficznych) wszystkich stron oryginału. Nie jest możliwe przeszukiwanie zawartości na zadany ciąg znaków. Przekształcenie do postaci tekstowej mogłoby skutkować powstaniem licznych błędów, których pozbawiona jest ta wersja - całkowicie wierna oryginałowi.

   Rok wydania oryginału: 1929.

              http://shop.jurzak.pl/images/tatarzy-dziadulewicz.jpg

   Język POLSKI (tak jak oryginał).

******************************************************************************************

                               Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

                                                           Tadeusz Gajl

Źródło
Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003
Najbogatszy i najpełniejszy zestaw herbów szlacheckich w historii polskiej heraldyki. Herbarz przedstawia niemal wszystkie dostępne w źródłach publikowanych wizerunki herbów w ilości ponad 3.000 sztuk. Pokazanych zostało kilkadziesiąt herbów nigdy nie pokazywanych w formie graficznej, a znanych jedynie z opisów. Indeks wykazuje wszystkie znane powiązania między nazwiskiem a herbami.

             http://www.n-s.pl/genealogia/index/herbyszlacheckie.jpg

Do nabycia: zobacz ZAKUPY oraz sklepy Empik lub merlin.pl.

Indeks
Indeks zawiera wykaz 18.600 nazwisk szlachty polskiej z herbami, do których należą dane nazwiska.
Uwaga. Kolorem czerwonym zaznaczono poprawki autora w stosunku do wersji drukowanej (errata). Stan na 15 lutego 2005 r.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … dbf32f40d1

                   PEŁNA OFERTA GENEALOGII DYNASTYCZNEJ - [wersja DVD]

Pełna oferta książek elektronicznych tego sklepu (reprinty i współczesne):

ALMANACH DE GOTHA - 1917 - (reprint)
ISBN 83-89358-02-6
HERBARZ POLSKI - Adam Boniecki - (reprint) - [wersja DVD]
ISBN 83-89358-00-X
HERBARZ POLSKI - Kasper Niesiecki - (reprint)
ISBN 83-89358-03-4
HERBARZ RODZIN TATARSKICH W POLSCE - Stanisław Dziadulewicz - (reprint)
ISBN 83-89358-09-3
HERBY RYCERSTWA POLSKIEGO - Bartosz Paprocki - (reprint)
ISBN 83-89358-13-1
HISTORYCZNE PAMJĄTKI - Tomasz Święcki - (reprint)
ISBN 83-89358-14-X
KSIĘGA HERBOWA RODÓW POLSKICH - Juliusz hr. Ostrowski - (reprint)
ISBN 83-89358-07-7
LEGJA HONOROWA W POLSCE 1803-1923 - Stanisław Łoza - (reprint)
ISBN 83-89358-04-2
ORDER ORŁA BIAŁEGO - Stanisław Łoza - (reprint)
ISBN 83-89358-01-8
POCZET SZLACHTY GALICYJSKIEJ I BUKOWIŃSKIEJ - (reprint)
ISBN 83-89358-10-7
POLSKIE HERBY SZLACHECKIE Z INDEKSEM NAZWISK RODOWYCH - Sylwin H. Bechcicki i Tadeusz Gajl
ISBN 83-89358-12-3
POLSKIE RODY SZLACHECKIE I ICH HERBY - Tadeusz Gajl 
ISBN 83-89358-08-5
ROCZNIK SZLACHTY POLSKIEJ 1881 - Jerzy Sewer hr. Dunin Borkowski - (reprint)
ISBN 83-89358-05-0
RODZINA. HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ - Seweryn hr. Uruski - (reprint)
ISBN 83-89358-06-9
WSPOMNIENIA ZGONU - Eustachy Marylski - (reprint)
ISBN 83-89358-15-8
ZBIÓR NAZWISK SZLACHTY - Piotr Nałęcz Małachowski - (reprint) 
ISBN 83-89358-11-5

******************************************************************************************

SKLEP-GD : genealogia i heraldyka
http://shop.jurzak.pl/product_info.php?products_id=235

ZESTAW HERBARZY : Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskiego, Ostrowskiego - [wersja DVD]

Zestaw następujących herbarzy:

HERBARZ POLSKI - Kasper Niesiecki - (reprint)
ISBN 83-89358-03-4
HERBARZ POLSKI - Adam Boniecki - (reprint) - [wersja DVD]
ISBN 83-89358-00-X
RODZINA.HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ - Seweryn hr.Uruski -(reprint)
ISBN 83-89358-06-9
KSIĘGA HERBOWA RODÓW POLSKICH - Juliusz hr. Ostrowski -(reprint)
ISBN 83-89358-07-7

******************************************************************************************

http://shop.jurzak.pl/product_info.php? … dbf32f40d1

                                                      ZESTAW HERALDYCZNY
[CD/DVD] 169.00.PLN 138.00.PLN

Zbiór następujących dzieł:

KSIĘGA HERBOWA RODÓW POLSKICH - Juliusz hr. Ostrowski - (reprint)
ISBN 83-89358-07-7
POLSKIE HERBY SZLACHECKIE Z INDEKSEM NAZWISK RODOWYCH - Sylwin H. Bechcicki i Tadeusz Gajl
ISBN 83-89358-12-3
POLSKIE RODY SZLACHECKIE I ICH HERBY - Tadeusz Gajl 
ISBN 83-89358-08-5

******************************************************************************************

                                                            Herbarz

     Teoria heraldyki. Zestaw herbów rodów polskich. Andrzej Brzezina Winiarski - bibliografia heraldyczna, herb, herby, herby szlachty polskiej, polskie herby szlacheckie, herby szlacheckie, szlachta,. Herbarz Polski Adama Bonieckiego - Indeks nazwisk. Serwis genealogiczny. Lista nazwisk, wykaz osób, drzewa genealogiczne, pochodzenie nazwisk i imion. Serwis genealogiczny. Herbarz Wołyński.. Herbarz Wołyński - opracowanie: Towarzystwo "Pro Archivo", Kraków. Towarzystwo ProArchivo ul. Grodzka 52. '; Bartosz Paprocki Herbarz rycerstwa polskiego (1584) Kacper Niesiecki: Herbarz Polski. zob: Herbarz szlachty WK Litewskiego - Nomenclator. Heraldyczne strony Adama Kromera, amatorska i hobbystyczna strona o herbach i heraldyce. Nowe, elektroniczne wydanie 'Herbarza Polskiego' A. Bonieckiego - najważniejszego źródła do genealogii Europy Środkowej i Wschodniej. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. JN Bobrowicz, Lipsk 1839-1845. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Herby Abakanowicz (t. 11 s.. Dzieje i znaczenie herbów terytorialnych Kujaw i Pomorza Wschodniego.

******************************************************************************************

                                               Andrzej Brzezina Winiarski

     Największa galeria Herbów znanego autora herbarzy polskich i zagranicznych, artysty plasyka i poety Andrzeja Winiarskiego. Herbarz szlachty polskiej - Warszawa 1904-1938. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej - Lwów 1908; Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej - Londyn. Boniecki Adam Boniecki „Herbarz Polski", Warszawa 1901-1913. Piekosiński Franciszek Piekosiński "Herbarz szlachty prowincji witebskiej", Kraków 1898.. Przemysław Pragert Pierwsza część herbarza szlachty kaszubskiej obejmuje rody i rodziny szlacheckie zamieszujące obszar Kaszub przynależny do I. Roberta Bagrita Wielkie Spisywanie - Serwis Ruchu Rycerskiego - wortal poowiecony tematyce Ruchu Rycerskiego na terenie Polski oraz Europy. Portret | Zabytki | Miejscowości | Herbarz | Władcy | Przyroda | Turystyka | Mapy i plany | Ogłoszenia |. HERBARZ. Herby miast Herby powiatów. Herbarz Wielkopolski. Wielkopolska Współpraca Powiatu Poznańskiego z Regionem Hanowerskim Przygotowania Powiatu Poznańskiego do członkostwa Polski w. Herbarz Wielkopolski - Powiat chodzieski. STOP pijanym kierowcom Masz prawo wiedzieć Nasze czaty Herbarz Wielkopolski W 4 oczy z.. Habdank Hajduk Hak Hakownica Halerz Hamować Haniebny Harcerz Hartować Hedera Herbarz Hirus Hnet, hned Hnetki Hołdować.

******************************************************************************************

                                                      Herbarz Podlasia

     Numer w herbarzu Milewskiego. Baczewski, Dołęga, Bacze, 1398, 1. Bagieński ? Bagienica (Bagienice), 1437, 2. Bagieński, Radwan, Bagienice, 1612, 3. Herbarz Szlachty Pomorskiej (Kaszubskiej). Z terenu powiatów (według granic z roku 1925): brodnickiego, bytowskiego, chełmińskiego, chojnickiego,. "Herbarz Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego".. Pierwszy, od czasów Dziadulewicza, herbarz rodzin tatarskich niesie sporo nowych informacji. Znajduje się tam rownież herbarz polskich rodów szlacheckich z możliwoscią. Strona ta zawiera nie tylko bardzo dobrze opracowany "Herbarz Polskich Rodzin. Tytuł oryginału : "HERBARZ POLSKI ks. Kaspra Niesieckiego SJ powiększony dodatkami. Herbarz ten jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy dla genealogów,. Zawiera takze pelny herbarz polskich rodzin.. Herbarz pozwala poznać wygląd herbów rodzin dynastycznych, arystokratycznych i szlacheckich.. Herbarz Paprockiego. HERBY RYCERSTWA POLSKIEGO BARTOSZA PAPROCKIEGO. ILUSTRACJE - ILLUSTRATIONS OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC. Przemysław Pragert,Herbarz szlachty kaszubskiej t.1,Przemysław,Pragert,Herbarz,szlachty,kaszubskiej,t.1,BiT,PHU Księgarnia wysyłkowa - jedna z największych. Kulikowski Andrzej,Wielki herbarz rodów polskich,Kulikowski,Andrzej,Wielki, herbarz,rodów,polskich,ŚWIAT,KSIĄŻKI Księgarnia wysyłkowa - jedna z największych.

******************************************************************************************

                              CD XIX. 2 - Adam Boniecki : Herbarz Polski

    W zamierzeniu Bonieckiego Herbarz miał składać się z dwóch czę¶ci: pierwszej. Mimo że nigdy nie ukończony, Herbarz Bonieckiego do dzi¶ stanowi podstawowe. HERBARZ. Uwaga! Sekretariat Heroldii na życzenie odnawia i czyści stare wizerunki herbów. Pokrycie kosztów remontu herbu wynosi 150 D.. CD002 Herbarz Bonieckiego by Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne - Słynny Herbarz Bonieckiego (17 tomów) w całości na jednym CD z indeksami,. Wielki herbarz rodów polskich. by Świat Książki - Więcej niż heraldyka! Dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa i szlachty, anegdoty i ciekawostki. JK Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995.. S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929.. JK Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995. JS Dunczewski, Herbarz wielu domów Korony Polskiej y WX Litewskiego, 1757.. Wielki herbarz rodów polskich - Andrzej Kulikowski - Więcej niż heraldyka! Dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa i szlachty, anegdoty i ciekawostki. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku - Józef Szymański - Wiek XVI przyniósł zasadnicze przemiany w polskiej heraldyce. Wielki herbarz rodów polskich... Wielki herbarz rodów polskich. Kulikowski A. Cena: 127,00 zł. Realizacja zamówienia: 3-6 dni. Rok wydania:, 2005. > Gniezno > Herbarz Wielkopolski > Wielkopolska. Imieniny Alberta, Miry Wyślij im. Herbarz Wielkopolski Dodaj swoją firmę Pewnego razu w..

******************************************************************************************

                                     PolClub - Polish Page on VicNet - Australia

      Herbarz Polski. Podobnie przedstawia Belinę „Herbarz Arsenalski", odmiennie zaś „Herbarzyk. Jeszcze inaczej przedstawia Belinę „Herbarz Złotego Runa" oraz sztokholmski. Herby miast, herby rodów szlacheckich, herbarz kaszubski, herbarz rycerstwa. These articles are translations from the classic Genealogical and Heraldic reference "Herbarz Ploski" by Kasper Niesiecki, SJ which was published in Lipsk. Herbarz rycerstwa polskiego XVI w., Józef Szymański. Herbarz rycerstwa polskiego XVI w., Józef Szymański. Warszawa 2001, wyd. I, il., ss.. Forum Herbarz - Boniecki Herbarz - Niesiecki Belina - Niesiecki Tematy. A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 2.0. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. JN Bobrowicz, Lipsk 1839-1845. Młochowski herbu Belina (t. 6 s. 425). Młochowski herbu Belina, w Mazowieckiem. Książki - Andrzej Kulikowski - Wielki Herbarz Rodów Polskich - Listopad 2005 - Pełne i rzetelne źródło wiedzy - historia i tradycje polskiej heraldyki,. Slynny "Herbarz Bonieckiego" (17 tomów) w calosci na jednym CD z. Another listing is in the "Herbarz Polski" from Adam Boniecki Warszawa 1899,.. Herbarz rodowy, Znamierowski Alfred: Czytelnik znajdzie w tej książce opisy blisko 170 herbów (i ich 550 odmian) ilustrow... | Cena tylko.

******************************************************************************************

                                       Wielki herbarz rodów polskich - PĘ

    Wielki herbarz rodów polskich, Kulikowski Andrzej: Dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa i szlachty, anegdoty i cieka... | Cena tylko. TaRRa's Home Site to strona o mnie - mojej poezji, magii, życiu. Sprawdzanie statystyk strony Mały herbarz . Podaj swój indentyfikator oraz hasło, aby sprawdzić statystyki.. DZIAŁ >> Gniezno i św. Wojciech. Herbarz katedry gnieźnieńskiej. Przemysław Hudyma. „Przed wiekami herby stanowiły nie tylko o pochodzeniu i statusie. Osobistości,wybitne.Książki o postaciach historycznych.Polacy i Napoleon.Najokrutniejsze kobiety w historii. Herbarz szlachty Śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny. Tom I. AC. Prócz bogactw śląskich herbów "Herbarz szlachty Śląskiej" zawiera także noty. Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny. Tom II. DG. Roman Sękowski II tom pierwszego w Polsce informatora o rodach i herbach. the discussion of Polish and Lithuanian heraldry, the history of the armorial clans, and the genealogy of noble families. Herby miast Nowogrodu Bobrzańskiego (Naumburg am Bober) i Krzystkowic (Christianstadt) Kaszuby. Pomorze i inne jego regiony - poznaj Kaszuby, Kociewie, Krajna. Kaszubsko-pomorskie zasoby informacyjne.

******************************************************************************************

                       Księgarnia historyczno - militarna HISTORYTON: Wielki herbarz.

     Autor: Andrzej Kulikowski , Wydawnictwo: Świat Książki, 360 stron, format: 24,5x32 cm, oprawa twarda , rok wydania: 2005, Dzieje słynnych rodów,. Herbarz rycerstwa polskiego XVI w,Józef Szymański Herbarz,rycerstwa,polskiego,XVI,w,Józef,Szymański,Księgarnia Tanie książki w internecie. Herbarz szlachty śląskiej Informator genealogiczno-heraldyczny Tom II DG (w złotej oprawie) V,Roman Sękowski Herbarz,szlachty,śląskiej,Informator. Wielki Herbarz Rodów Polskich - Kulikowski Andrzej - stron 360 - Księgarnia Gandalf. Herbarz Rodowy. Kompendium - Znamierowski Alfred - stron 336 - Księgarnia Gandalf. Hmmm...osobiście to uważam że herbarz ten jest ogólnie mówiąc średni...kupiłem go kilkanaście dni temu w wersji książkowej i prócz totalnie kiepskiej. Zobacz .-HERB,HERBY,HERBARZ,HERBARZE, Ostatnia aktualizacja 2006/4/23 9:57. Katalog Katalog Ogólny : Nauki Pomocnicze Historii. Herbarz Dachnowskiego odbiciem świadomości politycznej Prusaków z połowy XVII w.. W Prusach Królewskich nie było wywodu szlachectwa, stąd też herbarz. Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego on-line. Wielki herbarz rodów polskich cena: 116,10zł. Informuj mnie o aktualizacjach Wielki herbarz rodów polskich » Napisz recenzję tego produktu!.

******************************************************************************************

                     MILEWSKI Ignacy Kapica Herbarz (Dopełnienie Niesieckiego) [reprint]

     MILEWSKI Ignacy Kapica Herbarz (Dopełnienie Niesieckiego) [reprint]. Humanistyczny Antykwariat warszawski starodruki pocztówki akcje mapy ryciny sklep. NIESIECKI Kasper SJ Herbarz polski powiększony dodatkami z późniejszych autoró. Humanistyczny Antykwariat warszawski starodruki pocztówki akcje mapy ryciny. Wielki herbarz rodów polskich A. Kulikowski - Starannie i pięknie wydany wielki herbarz polskich rodów jest jedyną w swoim rodzaju publikacją bardzo. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku J. Szymański - Alfabetyczny spis herbów występujących w Polsce w XVI wieku, wraz ze schematycznymi, czrno białymi. Herbarz rodów Polskich. HERBARZ POLSKI. SZLACHTA MAGNACI OBJASNIENIA HERBOWE HERBY INDEKS NAZWISK OD AUTORA księga gości Kontakt. Linki. Hufiec Warszawa Ursus. Andrzej Kulikowski - Wielki herbarz rodów polskich. Więcej niż heraldyka! Dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa i szlachty, anegdoty i ciekawostki. Aspektu Herbarz Polski by D. von Guttner Sporzynski. Part I Aspektu Herbarz Polski by D. von Guttner Sporzynski. Part II. > Gniezno > Herbarz Wielkopolski > Wielkopolska. Herbarz Wielkopolski Dodaj swoją firmę Pewnego razu w... Czat Poznań eKartki PKP. Herbarz Wielkopolski MAGAZYN - piątek i... Loga i dzwonki Dodaj swoją firmę eKartki Tytus Jujka. Partner serwisu. Gazeta Poznańska.

******************************************************************************************

                     Księgarnia U Karola Wielki herbarz rodów polskich - Wielki herbarz.

    Wielki herbarz rodów polskich, herbarz, herbarz rodów polskich, rody polskie, kulikowski, Kulikowski, historia, heraldyka, dzieje rodów, rycerstwo,. Herbarz katedy gnieźnieńskiej, Przemysław Hudyma - Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM - Przed wiekami herby stanowiły nie tylko o pochodzeniu i statusie. Wielki herbarz rodów polskich, Andrzej Kulikowski - Świat Książki - Dzieje słynnych rodów, obyczaje rycerstwa i szlachty, anegdoty i ciekawostki. Stan Nowa Okładka Twarda HERBARZ RODOWY KOMPEN.. HERBARZ RODOWY KOMPENDIUM - nowa za 49,40 zł Kup Teraz 49,40. - pokaż aukcje sprzedającego. Piekosiński Franciszek Piekosiński "Herbarz szlachty prowincji. Herbarz Wielkopolski. Wielkopolska Współpraca Powiatu Poznańskiego z Regionem. Tytuł oryginału: HERBARZ POLSKI ks. Kaspra Niesieckiego SJ powiększony. Informuj mnie o aktualizacjach HERBARZ POLSKI - Kasper Niesiecki - (reprint). HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ - Seweryn hr. Uruski - (reprint). Informuj mnie o aktualizacjach HERBARZ RODZIN TATARSKICH W POLSCE - Stanisław Dziadulewicz. Inne książki tego wydawnictwa, KULIKOWSKI , WIELKI HERBARZ RODÓW POLSKICH HISTORIA POLSKI cena: 119,97 zł 129,00 zł Wydawnictwo: ŚWIAT KSIĄŻKI. Księgarnia wysyłkowa - jedna z największych księgarni w Polsce - podręczniki szkolne, beletrystyka, literatura faktu, skrypty i wiele innych. Ludwik Stomma, Tomasz Dominik. Internauci, którzy odwiedzili tę stronę najczęściej szukali: herbarz, sękowski herbarz, sękowski herbarz szlachty.

******************************************************************************************

                                              Wrota Podlasia - Herbarz

    Herbarz - Polskie rody szlacheckie i ich herby, Tadeusz Gajl, Dom Wydawniczy Benkowski. Książka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem czytelników i. Book Jacket, HERBARZ RYCERSTWA POLSKIEGO Z XVI WIEKU Wydawnictwo DiG i Jozef Szymanski Warszawa. HERBARZ RODZIN TATARSKICH WIELKIEGO KSIESTWA LITEWSKIEGO. Herbarz Polski Adama Bonieckiego. Głowińscy, Kopacze, Ciecierscy, Czarnieccy, Lemańscy, Lubowidzcy. Znamierowski Alfred Herbarz rodowy. WYSYŁ - Księgarnia internetowa - beletrystyka, podręczniki i inne... Stale nowe promocje! Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. WYSYŁ - Księgarnia internetowa. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku - Szymański Józef Tylko 51.8 zł. Księgarnia internetowa ,Księgarnia internetowa poleca książkę:. Państwa i narody. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Wiek XVI przyniósł zasadnicze przemiany w polskiej heraldyce. Herbarz Tarnogórski. Warkocz - Warkotsch. Herbarz Tarnogórski. Warkocz - Warkotsch Wrochem Blacha. Dalej. Śląskie rzemiosło. Mistrzowie szewcy. WIELKI HERBARZ RODóW POLSKICH - .. Oszczędzasz, 129.00 zł 114.81 zł 14.19 zł. 0. Wielki herbarz rodów polskich Dodaj do koszyka Dodaj. Na Andrzej Brzezina Winiarski, przemyślanin, udostępnił niewątpliwe. Autor informuje, że herbarz ten wykonał w Hołdzie Papieżowi,.

******************************************************************************************

0

8

************************************************************************************

Магнатские, боярские, шляхетские и иные роды ВКЛ и Польши (и гербы)
http://www.probelarus.ru/index.php?name … 9543b7fc45

************************************************************************************

Чеслав Малевский.
Список дворянских фамилий Трокского уезда и их гербы
http://www.petergen.com/lwk/szlachta/szlatroc.shtml

(указал Лiстапад в http://www.probelarus.ru/index.php?name … 9543b7fc45 )

************************************************************************************

Алфавитный список дворянских фамилий

Алфавит дворянских родов Минской губернии
http://niab.belhost.by/genealogy/

(указал Вячорка в http://www.probelarus.ru/index.php?name … mp;p=16890 )

************************************************************************************

ВАЖНЕЙШЫЕ РОДЫ ПИНСКА
http://pinskhistory.by.ru/Book/043.html

(указал Вячорка в http://www.probelarus.ru/index.php?name … 9543b7fc45 )

************************************************************************************

Андрей Николаевич Нарбут.
Генеалогия Белоруссии.
Оглавления выпусков
Выпуск 1 (до XVI в.). Москва, 1995
http://www.petergen.com/lwk/history/genbel.shtml

(указал Вячорка в http://www.probelarus.ru/index.php?name … 9543b7fc45 )

************************************************************************************

0


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Дворянские роды ВКЛ и Королевства Польского, гербы родов