Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ.
Пользовательского поиска
Сделать стартовой

Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Двойные кресты в геральдике, на монетах и т. д.


Двойные кресты в геральдике, на монетах и т. д.

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Двойные кресты в геральдике, на монетах и т. д.

*****************************************************************************************
*****************************************************************************************

Малый гербовник Адама Кромера (общее меню)
http://www.republika.pl/akromer/polska.html

Проба систематизировать гербы
http://www.republika.pl/akromer/systematyka.html
http://www.republika.pl/akromer/systematyka2.html

******************************************************************************************
******************************************************************************************

http://probelarus.ru/index.php?name=PNp … 9657fb41d6
(про кресты - смотреть почти в конце темы)

*****************************************************************************************

http://www.heraldica.szm.sk/  (герб Словакии)
http://www.heraldica.szm.sk/stranky/slo … /3slov.htm

*****************************************************************************************
                                                       
                                     Jogailaičių kryžius (nuo 1386 m.?)
                                         (Vyčio kryžius - nuo 1572 m.)

                http://www.lnm.lt/images/stories/numizm … tled-1.jpg

http://www.lnm.lt/images/stories/numizmatikos_rinkinys/Untitled-1.jpg

    Nuo valstybės heraldikos – valstybingumo simbolių – negalima atskirti dar dviejų istorinių simbolių – dvigubo Jogailaičių kryžiaus ir Gediminaičių stulpų. Tai vieni pagrindinių istorinių Lietuvos valstybės simbolių, kurie plačiai naudojami ir šių dienų viešajame gyvenime.

    Pirmą kartą dvigubas kryžius raitelio skyde buvo pavaizduotas 1386 Lenkijos karaliaus Jogailos viduriniajame antspaude.

    Jogaila šio simbolio iš savo tėvo Algirdo nepaveldėjo. Iš pradžių jis buvo Jogailos, o vėliau tapo jo brolių ir įpėdinių simboliu – Jogailaičių dinastijos herbu. Aukso arba geltonos spalvos kryžius paprastai vaizduojamas šio herbo mėlyname lauke. Ankstyvuoju laikotarpiu jo apatinė kryžma buvo ilgesnė.

    Dvigubo kryžiaus atsiradimas siejamas su Jogailos krikštu. Tikėtina, kad jo simbolika buvo susijusi su šiuo reikšmingu įvykiu. Lietuvoje šis kryžius buvo pavaizduotas valstybės herbe esančio raitelio skyde. Iš pradžių jis simbolizavo tik valdančiąją Jogailaičių dinastiją.

    1572, mirus paskutiniajam Jogailaičių vyriškosios giminės palikuoniui Žygimantui Augustui, dvigubas kryžius valstybės herbe vis dėlto išliko ir buvo pradėtas vadinti Vyčio kryžiumi. Reikėtų pabrėžti, kad kartais šis dvigubas kryžius naudotas kaip Jogailos ir Jogailaičių simbolis savarankiškai arba junginyje su kitais simboliais. Jis buvo vaizduojamas XIV a. pabaigos Lietuvos monetose, valdovo dvaro vėliavoje, vadintoje Gončia vardu.

    Jogaila šį simbolį buvo leidęs naudoti keliems Lenkijos miestams ir Lietuvos sostinei Vilniui.

    I Lietuvos Respublikos metais dvigubas kryžius buvo pavadintas kryžiumi Už Tėvynę (1919) ir tapo vienu aukščiausių valstybės apdovanojimų. 1920 02 03 LR Prezidento įsaku kryžius Už Tėvynę pavadintas Vyčio Kryžiumi. 1927 04 01 buvo priimtas Vyčio Kryžiaus įstatymas, o tų pačių metų rugpjūčio 31 patvirtintas Vyčio Kryžiaus statutas. 1930 09 01 Vyčio Kryžius pavadintas Vyčio Kryžiaus ordinu. 1938 11 23 Kaune įvyko Vyčio Kryžiaus kavalierių suvažiavimas, skirtas pagerbti asmenims, labiausiai pasižymėjusiems kovoje dėl Lietuvos laisvės.

    Dvigubas kryžius naudotas ir kariuomenės simbolikoje kaip karo aviacijos simbolis, taip pat kaip Lietuvos karo invalidų šalmų ženklas, kaip pagrindinis Lietuvos šaulių sąjungos simbolis. Sovietinės okupacijos metais uždraustas šis ženklas 1944–1953 Lietuvos partizanų naudotas apdovanojimams, uniformų ženklams bei ginklų puošybai. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomą valstybę, jis, kaip valstybės simbolis, vėl pradėtas naudoti karo aviacijoje, policijoje. Jį, kaip savo simbolį, naudoja ir Lietuvos šaulių sąjunga.

*****************************************************************************************
Šaltinis - http://www.istorija.net/forums/thread-v … 692#M33692

Autorius - Inga

      Teoriškai raitelis tampa Vyčiu, t.y. Lietuvos herbu, tada, kai pradedamas naudoti kaip herbas. Pirmą kartą tai matome Jogailos vidutiniame antspaude, naudotame 1386-1423 m. Vytauto antspaude - 1404 m. Čia taip pat atsiranda ir pėstininkas su skydu ir ietimi, kaip Trakų kunigaikštystės herbas. Tačiau Vytautas dar naudoja ir antspaudą su raiteliu (pvz., 1412 m.), kur greičiausiai pavaizduotas jis pats. Na, gal simboliškai pavaizduotas.

      Dėl raitelio su skydu: toks raitelis vaizduojamas Vytauto antspaude, naudotame 1397-1411 m. ir 1420-1430 m.  (čia skydo lauke galima įžvelgti Gediminaičių stulpus). Skirgailos 1382 m. antspaude ant raitelio skydo pavaizduotas liūtas, 1394 m. antspaude - dvigubas kryžius.

      Tačiau reikia pastebėti, kad raitelis su skydu, ant kurio - dvigubas kryžius, pavaizduotas ir minėtame Jogailos vidutiniame antspaude. Žodžiu, vienareišmiškas išvadas padaryti sunku. Ypač atkreiptinas dėmesys į simbolio pokytį Skirgailos raitelio skyde.

      O šiaip apie antspaudus geriausiai pasiskaityti E. Rimšos ”Heraldikoje” ir įvairiuose jo straipsniuose.

*****************************************************************************************

0

2

Кестас, пожалуйста, переведи на русский, плииизззз.... Интерестно же, а литовского языка я не знаю... (а знаю белорусский, русский и немецкий)

0

3

**************************************************************************************************
(сокращенный перевод)
                                                       
                                     Крест Ягеллонский - Йогайловичей (с 1386 г. ?)
                                                      (Крест Погони - с 1572 г.)

                http://www.lnm.lt/images/stories/numizm … tled-1.jpg

http://www.lnm.lt/images/stories/numizmatikos_rinkinys/Untitled-1.jpg

     Два основных геральдических символа государства - двойной крест Ягеллонский - Йогайловичей и столбы Гедиминовичей - широко испоьзуются и в нынешней Литве.

    Впервые двойной крест на щите всадника отображен в 1386 году на средней печати короля Йогайлы (Владислова).

     Йогайла этот символ не получил в наследство от своего отца Альгирдаса. Сперва этот крест был символом только Йогайлы, а потом стал символом и его братьев, позже - и их наследников - символом династии Йогайловичей.

    Золотого или желтого цвета крест обычно изображается в синем поле. В более раннее время нижняя перекладина была длиннее. 

    Происхождение двойного креста связывается с крещением Йогайлы. В Литве этот крест изображался на государственном гербе в щите всадника. Сначала этот крест символизировал только властвующую династию Йогайловичей.

    Йогайла разрешил использовать этот символ нескольким городам Польши и столице Литвы - Вильнюсу.

    В 1572 году после смерти последнего из династии Йогайловичей - Жигиманта Аугуста, двойной крест сохранился в геральдике государства, только начал называться крестом Погони. Этот символ и раньше, и после этого события использовался как отдельно, так и вместе с другими символами. Он чеканился на литовских монетах конца XIV века, на знамени дворца владыки государства. Знамя называлось Гончя.

    Дальше о применениии двойного креста в геральдике Литовской Республики, начиная с 1919 года - Крест За Родину (1919 год), с 1920 02 03 назван Крест Погони (Vyčio Kryžius). 1930 09 01 крест назван орденом. Двойной крест также использовался в военной авяции Литвы, как знак военных инвалидов, как символ Литовского союза стрельцов (Lietuvos šaulių sąjunga). В 1944–1953 годах двойной крест стал основным символом литовских партизан. После 1990 года он опять широко используется (в военной авяции, Литовском союзе стрельцов, как орден - разных степеней, в полиции и так далее).

**************************************************************************************************

0

4

Кестас! Спасибо за информацию!

0


Вы здесь » Литовский кладоискатель-ФОРУМ ВКЛ. Lietuvos lobiu ieskotojas - LDK FORUMAS » Геральдика и генеалогия » Двойные кресты в геральдике, на монетах и т. д.